תג נכה ממשרד התחבורה

 מאמר מאת: עו"ד מירב אפרים

 תג נכה מאפשר לנכים לחנות את רכבם במקומות המיועדים לנכים ולעיתים אף במקומות בהן החנייה אינה מותרת ובלבד שאין הפרעה לתנועה, כל זאת על מנת לאפשר להם לחנות כמה שיותר קרוב למקום יעדם.

סעיף 1 (א) לחוק חניה לנכים, תשנ"ד 1993 מגדיר מי נחשב ל"נכה" לצורך תג נכה:

 • אדם שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 60% לפחות ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי.
 • אדם שמוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • אדם שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל רגליו הנכות.
 • בעל תעודת עיוור ממשרד הרווחה.

במקרים מסודרים מונפק תג הנכה לרכב גם להורים לילד נכה, חולי סרטן, מטופלי דיאליזה, נכי צה"ל, ניצולי שואה ונפגעי פעולות איבה בתנאים מסויימים.

החוק אף מגדיר מהו "רכב מזכה" – "רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע ".

נכה המבקש לקבל תג נכה עבור רכבו צריך למלא טופס בקשה לתג נכה ולשלוח אותו למשרד התחבורה, לטופס הבקשה יש לצרף :

 • צילום ת.ז + ספח.
 • מסמכים רפואיים עדכניים המתייחסים ליכולת התנועה .
 • צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה.
 • במידה ומבקש תו הנכה אינו בעל הרכב, אליו לצרף את המסמכים הבאים:
 • במקרה שהרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל: ת.ז. ספח של האדם בעל המוגבלות ושל בעל הרכב על מנת להוכיח קרבה משפחתית
 • במקרה שהרכב רשום על שם בן זוג/קרבה משפחתית מדרגה שניה: תצהירים חתומים ע"י עו"ד המאשרים, כי הרכב משמש את האדם בעל המוגבלות.
 • במקרה שהרכב רשום על שם אפוטרופוס: צו למינוי אפוטרופוס.
 • במקרה שהרכב רשום של שם מעסיק: אישור ממקום העבודה המאשר, כי הנכה מועסק על ידו והרכב מועמד לרשות הנכה
 • במקרה שהרכב רשום על שם חברת ליסינג: הסכם השכירות בין חברת הליסינג לבין האדם בעלת המוגבלות או עם מקום עבודתו אישור המעסיק.

משרד התחבורה דן בבקשה ומחליט האם קיימת זכאות לתג נכה, משך הטיפול בבקשה הוא עד 90 ימים מיום הגשת הבקשה.

ע"פ חוק חניה לנכים ניתן לקבל תג נכה עבור שני רכבים בתנאי שהרכבים הללו עומדים לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.

במידה והבקשה לתג נכה נדחתה, ניתן להגיש ערעור למשרד התחבורה בתוך 90 ימים ממועד הדחייה, ולצרף אל הערעור מסמכים רפואיים נוספים התומכים בצורך של הנכה בתג.