תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונת עבודה – מי מבוטח?

 

אלה המבוטחים בביטוח תאונות עבודה:

  • עובד שכיר (חוץ משוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון).  חשוב לדעת כי ככל שמדובר בעובד שכיר, חלה על מעסיקו החובה לשלם בעד אותו עובד דמי ביטוח לאומי, יחד עם זאת, זכותו של עובד אשר נפגע בתאונת עבודה לקבל גמלאות מביטוח לאומי בשל אותה תאונה, אינה נפגעת רק מעצם העובדה כי המעסיק לא שילם את דמי הביטוח כנדרש.
  • עובד עצמאי, בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי. פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ובמע"מ אינה מספיקה לשם יצירת הזכאות. על העובד העצמאי חובה לפתוח תיק עצמאי גם במוסד לביטוח לאומי.
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי עשוי להיות מבוטח בביטוח תאונות עבודה (בהתאם לתקנות).
  • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (במועד הבחינה בלבד).
  • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
  • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.
  • תושבי ישראל העובדים מחוץ לישראל עשויים להיות מבוטחים בביטוח תאונות עבודה.