תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונות תלמידים

עו"ד ביטוח לאומי - תאונות תלמידים התלמידים הלומדים בישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל. לכן כאשר תלמיד נפגע בתאונה, גם אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ופעילות בית-ספר ומחוץ לשטח בית הספר, יש לבחון אם מלבד תביעה נגד גורם התאונה, ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח שמבטחת את התלמיד בפוליסת תאונות אישיות.

הכיסוי כולל מספר סעיפים עיקריים:

  • פוליסת הביטוח מכסה מקרה מוות מתאונה.
  • פוליסת הביטוח מכסה מקרה של נכות כתוצאה מתאונה.
  • הפוליסה מקנה כיסוי בגין נכות זמנית כתוצאה מתאונה, החל מהיום השישי בו התקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות, ועד לתקופה מירבית של ששה חודשים.
  • פוליסת הביטוח מעניקה החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.
  • הפוליסה מעניקה גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, השגחה באירועים, וכדו'.

מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטית, אזי מועד התיישנות התביעה יהיה 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18, דהיינו למעשה ניתן לתבוע פיצויים במסגרת פוליסת הביטוח הנ"ל עד שהתלמיד הנפגע מגיע לגיל 21.

 

לא פעם מדובר בפגיעות הנגרמות לילד כתוצאה מרשלנות של צד ג'. כך לדוגמא, פגיעות בבית הספר עלולות להיגרם כתוצאה מהיעדר השגחה ראויה, פגיעות במתקני שעשועים עלולות להיגרם כתוצאה ממתקנים שבורים או לא תקינים. במקרים כאלה ואחרים ניתן לבחון הגשת תביעה לפיצוי לפי פקודת הנזיקין.  כמובן שיש לבחון כל מקרה ונסיבותיו.

 

משרדה של עו"ד מירב אפרים מתמחה בניהול תיקים מסוג זה.

אתם מוזמנים ליצור קשר.