תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונות בשטח ציבורי

 כאשר אדם נפגע במקום ציבורי עקב מפגע  (למשל נפילה לבור ביוב לא סגור)   הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי. תביעות לפיצוי עקב תאונות בשטח ציבורי מוגשות כנגד האחראים למפגע בשטח הציבורי, לרבות הרשות המקומית. תנאי להגשת התביעה הוא הוכחה כי התאונה התרחשה כתוצאה מרשלנות כלשהי של הרשות המקומית, אשר באחריותה לוודא כי  הציבור יוכל להלך באורח חופשי ובטוח בכל אתר ודרל ציבורית, בלא שיופרע ע"י מכשול בדרך.  לא פעם תאונה בשטח ציבורי עשויה להיות גם תאונת עבודה, אם היא מתרחשת תוך כדי ועקב העבודה, או בדרכו של הנפגע לעבודתו או ממנה.

עצות לנפגעים בשטח ציבוריעורך דין תאונות עבודה בשטח ציבורי

  • יש לקחת פרטים מלאים של העדים לתאונה (שם. ת.ז. ופרטי התקשרות עמם).
  • יש לצלם את המפגע שגרם לתאונה מיד לאחר התאונה.  כדי להוכיח את אמיתות תאריך הצילום רצוי להניח עיתון סמוך למפגע, ולצלם את תאריך הוצאת העיתון ביחד עם צילום המפגע.
  • יש להתפנות לבית חולים או לכל מוסד רפואי אחר מיד לאחר קרות אירוע התאונה ולוודא כי הרופא רשם במדויק את כל התלונות העובדתיות והרפואיות.
  • יש לצלם בסמוך מאוד לתאונה את חלקי הגוף שנפגעו בתאונה לרבות שריטות, שפשופים, ושאר סימני הפציעה.
  • יש לשמור על כל המסמכים המעידים על ההוצאות שהוצאו בעקבות התאונה.
  • אין לשוחח עם חוקרים מטעם חברת הביטוח בטרם נועצת בעורך דין.

משרדה של עו"ד מירב אפרים מטפל בתביעות בעקבות תאונות בשטח ציבורי.

אתם מוזמנים ליצור קשר.