תפריט ראשי תחומי עיסוק

שמירת הריון

עורך דין ביטוח לאומי - שמירת הריוןגמלת שמירת הריון משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.

להלן תנאי הזכאות לשמירת הריון:

  • האישה תושבת ישראל.
  • היא עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
  • יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההיריון. (לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון).
  • תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
  • לא משולם לה תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון מגוף אחר. (העובדת לא חייבת לנצל ימי מחלה שעומדים לזכותה, אך אם היא מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק. ימי המחלה יבואו בחשבון מניין ימי שמירת ההריון)
  • אישה בשמירת היריון אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה לחו"ל ואילך.

שמירת הריון / נכות כללית

אישה שתביעתה לשמירת הריון נדחית מסיבה שאינה קשורה למצבה הרפואי, לדוגמא בשל העדר תקופת אכשרה, יכולה לבחון אפשרות של הגשת תביעה לקצבת נכות כללית. יש לשים לב כי אם תקופת שמירת ההריון מתחילה רק בחודש השישי להריון, לא יהיה טעם כלכלי בהגשת תביעה לנכות כללית, בשל תקופת ההמתנה של 90 ימים מיום תחילת המצב הרפואי ועד למועד ממנו משולמת הקצבה. בעניין זה ראו בהרחבה ערך נכות כללית.

את מוזמנת ליצור קשר!