שכר טרחת עורך דין בתביעות נגד ביטוח לאומי

בעקבות תיקון חוק הביטוח הלאומי הוגבל שכר הטרחה אותו רשאי עורך דין לביטוח לאומי לגבות בתיקים בהם הוא מטפל.

לאור האמור לעיל, אין זה משנה אם אתם ניגשים לעורך דין צעיר וחסר ניסיון או למשרד מוביל בתחום הביטוח הלאומי, שכר הטרחה אמור להיות זהה.

היתרון אם כן, בלפנות למשרד מנוסה בתחום הביטוח הלאומי, ברור מאליו.

 

להלן הבסיס לחישוב שכר הטרחה החדש שנקבע בחוק הביטוח הלאומי:

 

פגיעה בעבודה:

 

אפשרות א' – שכר טרחה בשיעור 17% בתוספת מע"מ מכל סכום שיקבל הלקוח מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר החוק מגביל את התקופה המקסימלית לגביה ל – 60 חודשים (קצבאות).

 

אפשרות ב' – פתיחת תיק בסך 800 ש"ח בתוספת מע"מ וכן שכר טרחה בשיעור 15% בתוספת מע"מ מכל סכום שיקבל הלקוח מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר החוק מגביל את התקופה המקסימלית לגביה ל – 60 חודשים (קצבאות).

 

קיימת אפשרות לגביית שכר טרחה מופחת, במקרים בהם עורך הדין לא מלווה את הלקוח לדיונים בפני הוועדות הרפואיות.

 

על ערעור לבית הדין האזורי לעבודה לא יגבה שכר טרחה מראש.  במקום זה קבע המחוקק כי תשולם לעוה"ד תוספת של 8% בתוספת מע"מ מהקצבאות, ליתרת התקופה, עד למקסימום של 60 חודשים.

 

לתשלום שכר הטרחה מתווסף תשלום הוצאות כמקובל.

 

 

נכות כללית / שרותים מיוחדים / ילד נכה / ניידות :

 

אפשרות א' – שכר טרחה בשיעור 15% בתוספת מע"מ מכל סכום שיקבל הלקוח מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר החוק מגביל את התקופה המקסימלית לגביה ל – 60 חודשים (קצבאות).

 

אפשרות ב' – פתיחת תיק בסך 800 ש"ח בתוספת מע"מ וכן שכר טרחה בשיעור 13.75% בתוספת מע"מ מכל סכום שיקבל הלקוח מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר החוק מגביל את התקופה המקסימלית לגביה ל – 60 חודשים (קצבאות).

 

קיימת אפשרות לגביית שכר טרחה מופחת, במקרים בהם עורך הדין לא מלווה את הלקוח לדיונים בפני הוועדות הרפואיות.

 

על ערעור לבית הדין האזורי לעבודה לא יגבה שכר טרחה מראש.  במקום זה קבע המחוקק כי תשולם לעוה"ד תוספת של 8% בתוספת מע"מ מהקצבאות, ליתרת התקופה, עד למקסימום של 60 חודשים.

 

לתשלום שכר הטרחה מתווסף תשלום הוצאות כמקובל.