תפריט ראשי תחומי עיסוק

פיצוי לנפגע תאונת דרכים

בעקבות פגיעה בתאונת דרכים, הנפגע זכאי לפיצוי מחברת הביטוח.  כיצד מחושב הפיצוי לנפגע תאונת דרכים?    ככלל, גובה הפיצוי נקבע לאחר שמצבו של הנפגע מתייצב וככל שנותרה לו נכות יציבה, בין אם הנכות נקבעת ע"י הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי (כאשר התאונה היא גם תאונת עבודה) ובין אם הנכות נקבעת ע"י מומחה רפואי, מטעם בית המשפט.

 

"ראשי הנזק" העיקריים לפיהם מחשבים את הפיצוי לנפגע תאונת דרכים, הינם:

 

  1. כאב וסבל – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי בגין "כאב וסבל".  כאב וסבל הוא למעשה פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לנפגע בתאונת דרכים. פיצוי זה הוא נגזרת של אחוזי הנכות הרפואית שנקבעה לתובע בעקבות התאונה. החישוב כולל את גיל הנפגע, אחוזי הנכות שנקבעו לו ומספר הימים בהם שהה באשפוז. הפיצוי לנפגע תאונת דרכים בגין רכיב זה, מוגבל בחוק.
  2. הפסד שכר ואבדן כושר השתכרות – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי עבור התקופה בה לא היה מסוגל לעבוד ונגרמו לו הפסדי שכר לעבר.  במידה והנפגע איבד מכושרו לעבוד, הוא זכאי בנוסף לפיצוי בגין הפסד השכר העתידי.
  3. הפסדי פנסיה -במידה וחלה פגיעה בתנאיו הסוציאלים של נפגע תאונת הדרכים או בהפרשות לפנסיה להן היה זכאי,  בעקבות הפסקת עבודה או במידה וחלה הרעה בתנאיו הסוציאלים בעקבות התאונה, יוכל לתבוע פיצוי בגין הפסדים אלה.
  4.  החזר עבור הוצאות שהיו לנפגע תאונת הדרכים בעבר וצפויות להיות לו בעתיד, בעקבות התאונה, לרבות:

הוצאות רפואיות – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי בין היתר להחזר הוצאות רפואיות כוללות טיפולים רפואיים (למעט כאלה המכוסים ע"י קופ"ח) כגון אשפוזים, ניתוחים, תרופות ואביזרים, עזרה סיעודית.

הוצאות נסיעה – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי בגין נסיעות שביצע התובע לצורך טיפולים בעקבות התאונה, הוא זכאי לקבלת החזר, לרבות אם נזקק לרכישת רכב המותאם לבעלי מוגבלות.

עזרת הזולת – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי להחזר הוצאות האנשים אשר סייעו לתובע, כגון קרובי משפחה. מדובר על סיוע בעבודות משק בית, הסעות וכיוצ"ב.

התאמת דיור – במידה ומצבו של נפגע תאונת דרכים אינו מאפשר לו להמשיך ולגור בביתו, והוא נזקק לדירה המתאימה לצרכיו, כגון דירה בקומת קרקע, דירה עם מעלית, דירה המאפשרת תנועה בכסא          גלגלים וכו', הוא זכאי לפיצוי בגין כך.

הוצאות משפט – נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין הוצאות המשפט אשר נגרמו לו, עקב ניהול המשפט נגד חברת הביטוח.  בנוסף, חברת הביטוח תשא גם בתשלום שכר טרחת עורך הדין.

 

מהו תשלום תכוף וכיצד מקבלים אותו?

פציעה בתאונת דרכים פעמים רבות מונעת מהנפגע להמשיך ולעבוד, לצורך שיקום והחלמה. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לנפגע בתאונת דרכים לקבל פיצוי מחברת הביטוח עוד לפני הפיצוי הסופי. פיצוי זה נקרא "תשלום תכוף". זוהי למעשה מקדמה שמשלמת חברת הביטוח, והיא מאושרת ע"י בית המשפט, אשר השתכנע כי לנפגע זכות לפיצויים, הגם שטרם הוכח כי אכן מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק.

תשלוף תכוף הוא, אם כן, סעד מיידי שנועד להקל על הנפגע, אך הוא אינו מכריע בתביעה העיקרית.