פגיעה בברכיים – תאונת עבודה או מחלת מקצוע?

מאמר מאת: עו"ד מירב אפרים

 פגיעה בברכיים עשויה להיות תוצאה של תאונת עבודה, היינו, אירוע תאונתי או מיקרוטראומה. לחילופין, פגיעה בברכיים עשויה להיות גם מחלת מקצוע. במאמר זה אפרט על החלופות השונות. עילת התביעה לביטוח לאומי נקבעת בהתאם לתשתית העובדתית הקיימת וסוג הפגיעה בברכיים.

פגיעה בברכיים – אירוע תאונתי

בכדי שתביעה לפגיעה בברכיים עקב אירוע תאונתי תוכר כפגיעה בעבודה, יש להוכיח קיומו של אירוע תאונתי שארע תוך כדי ועקב העבודה, ואשר בגינו נפגעה הברך (או הברכיים). דוגמא לאירוע תאונתי יכולה להיות פגיעה ישירה בברך ע"י חפץ כלשהו, שאז קיימת חזקה כי מדובר בפגיעה בעבודה, או לחלופין עיקום או סיבוב של הברך במהלך העבודה ועקב העבודה.

פגיעה בברכיים – מיקרוטראומה

בכדי שפגיעה בברכיים תוכר כפגיעה מסוג מיקרוטראומה, יש בראשית להוכיח קיומה של תשתית עובדתית מתאימה, היינו, הוכחה כי קיימות אין ספור תנועות חוזרות ונשנות של הברכיים, במהלך העבודה, ואשר בסופו של יום יצרו את הפגיעה. במקרים שונים הכירה הפסיקה בקיומה של תשתית עובדתית מתאימה.
להלן מספר דוגמאות:

בעבל 142/09 דני אביב – ביטוח לאומי, התייחס בית הדין הארצי לעבודתו של אינסטלטור וקבע כי "אופי עבודתו של המערער הוא של פעולות דומות או שוות החוזרות ונשנות של התכופפות וכריעה על הברכיים. על כן, הונחה תשתית עובדתית מספקת לבדיקת הקשר הסיבתי בין עבודתו של המערער לבין הפגיעה בברכיו בין אם על פי תורת המיקרוטראומה ובין אם על פי הגדרת "מחלת מקצוע"".

בבל (נצ) 1465/09 אחמד תאופיק אבו אחמד – ביטוח לאומי, קבע בית הדין האזורי בהתייחס לעבודתו של איש אלומיניום ומתקין מחיצות גבס, כי קיימת תשתית עובדתית למיקרוטראומה, המתבססת על תיאור העבודה כדלקמן: "חלק ניכר משנות עבודתו, עבד התובע בהתקנת תיקרות גבס, ועבודה זו, שלעיתים בוצעה ברציפות משך מספר שבועות, מספר פעמים בשנה, כללה עבודה על סולמות, באופן שהתובע עלה, לצורך התקנת לוחות הגבס, על סולם כפול והייה מזיז אותו ומתקדם בו באמצעות הרגליים, תוך היעזרות בברכיו ובכפות רגליו".

בבל 4246/07 (תא) מלכה ברוידא – ביטוח לאומי, הכיר בית הדין בטענותיה של גננת וקבע כי קיימת תשתית עובדתית למיקרוטראומה בישיבה וקימה מכסא של גן ילדים (נמוך) מספר רב של פעמים במהלך יום עבודה.

פגיעה בברכיים – מחלת מקצוע

רשימת מחלות המקצוע הינה רשימה סגורה. בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, "ברוסיטיס" של הברך (אשר הופיעה לכל המאוחר תוך שנה מיום הפסקת העבודה) הינה בחזקת מחלת מקצוע למי שעובד ב"תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המפרק במשך תקופה ממושכת", כל עוד לא הוכח ההיפך ע"י ביטוח לאומי.

ישנה חשיבות רבה להגשת התביעה באמצעות עורך דין לביטוח לאומי, אשר יוודא מימוש מירבי של זכויותיכם.