עב"ל 18610-05-16 אירוע "פרישה מהעבודה" הוכר כ"אירוע חריג"

 

 

בית הדין הארצי לעבודה                                      עב"ל 18610-05-16

   

 

ניתן ביום 19 ספטמבר 2017

 

 

משה סידי (המערער)  

                                                                                             

נגד

 

המוסד לביטוח לאומי (המשיב)                                                                               המשיב

 

לפני: השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק,

           נציג ציבור (עובדים) מר אמיר ירון, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר

 

 

מיני-רציו:

ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נדחתה תביעת המערער להכיר באוטם שריר הלב בו לקה כפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי.

.

בית הדין הארצי לעבודה (מפי השופטת ס' דוידוב-מוטולה, בהסכמת השופט ר' פוליאק ונציגי הציבור א' ירון וד' קמפלר, וכנגד דעתו החולקת של השופט א' איטח) קבע כלהלן:

בהתאם להלכה הפסוקה, על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כפגיעה בעבודה על המבוטח להוכיח קרות אירוע חריג בעבודתו, בסמוך לפני קרות האוטם, אשר גרם לו לדחק נפשי (מסוג התרגזות או התרגשות) בלתי רגיל או מאמץ גופני יוצא דופן. האירוע החריג נבחן באופן סובייקטיבי, היינו נבדקת "חריגותו" בהתייחס למבוטח המסוים. עם זאת, אף הבחינה הסובייקטיבית להתרגזות בעוצמה חריגה טעונה ראיות אובייקטיביות.

המערער העיד על ההתרגשות החריגה שחש בעת אירוע הפרידה וכתוצאה מסיום עבודתו לאחר תקופה ממושכת, כאשר חזר על גרסתו בקשר לכך הן בהודעתו בפני החוקר, הן בתצהירו והן בחקירתו הנגדית, וגרסתו זו לא נסתרה.

גם אם רצוי היה לתמוך את גרסת המערער בעדויות נוספות, בנסיבות המקרה היא מצטרפת לחריגותו האובייקטיבית של האירוע הנלמדת מניסיון החיים, כאשר פרידה ממקום עבודה ויציאה לגמלאות לאחר עשרות שנות עבודה היא אירוע משמעותי ואף דרמטי בחייו של כל אדם, שמידת ריחוקו משגרת העבודה הרגילה גדולה במיוחד. בהתאם, צפוי שאירוע זה, המסמל סיום תקופה ושינוי משמעותי בחיי האדם מאותו מועד ואילך, יגרום להתרגשות חריגה ויוצאת דופן, וכך גם אירוע פרידה – גם אם ספונטני וצנוע במידותיו – בו נפרד המערער מחבריו הקרובים לעבודה לאחר 46 שנים, אומר מולם דברי פרידה, ויוצא לדרך חדשה על כל המשתמע מכך.

המסקנה היא כי יש להכיר בשילובם של הפרישה מהעבודה לאחר שנים רבות, יחד עם אירוע הפרידה, כ"אירוע חריג" המצדיק מינוי מומחה רפואי.