תפריט ראשי תחומי עיסוק

ניידות

עורך דין ביטוח לאומי - ניידותמיהו מוגבל בניידות?

"מוגבל בניידות" הוא מי שעונה על שני התנאים האלה:

  • תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה.
  • ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת ליקויים סגורה.

על התובע מביטוח לאומי גמלת ניידות, היינו, הלוואה עומדת, סיוע מקרן הלוואות, הלוואה למימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים, החזר הוצאות בעבור אבזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות – להגיש בקשה לקביעת מוגבלות בניידות ללשכת הבריאות המחוזית.

לאחר שוועדה רפואית מחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי, תביעה לקבלת הטבות עפ"י הסכם הניידות. יחד עם זאת, אם המבוטח זקוק לכיסא גלגלים, מוגש לגשת לוועדה במשרד הבריאות אשר תאשר הצורך בכסא גלגלים ותקבע את המפרט המתאים של כסא הגלגלים, וזאת בטרם הגשת התביעה לביטוח לאומי.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני הוועדה לעררים. את הערר יש להגיש בתוך 60 ימים מהיום שבו נמסרה החלטת הוועדה הרפואית.
על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 30 ימים מהיום בו נמסרה למבוטח החלטת הוועדה לעררים.

ככלל הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש, פרטי או מסחרי לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב, הכול על-פי התנאים המפורטים בהמשך. את ההלוואה העומדת יש להחזיר למוסד לביטוח לאומי בהתאם לתנאי ההסכם.

בכדי לממש את מירב הזכויות הרפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, יש משמעות רבה לקבלת ליווי משפטי מעורך דין לביטוח לאומי המנוסה בניהול הליכים מול וועדות ניידות השונות, לרבות הגשת ערר, הליכים בפני הוועדה לעניין גודל רכב והגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

אתם מוזמנים ליצור קשר.