מיצוי זכויות של נפגעי פעולות איבה – חלק ב'

פורסם בתאריך 19 ביולי 2011 במגזין "לבית"

merav-efraim

קיים מכלול רב של זכויות והטבות נלוות למי שנפגע בפעולת איבה, והמציאות מלמדת כי חוסר מודעות של נפגעים, במיוחד כאשר מדובר בפגיעות נפשיות השוללות מהנפגע את יכולת החשיבה והמודעות העצמית, לא פעם מביא להגשת תביעות במסלול שאינו מיטיב עמם. אז מה עושים? מערבים בני משפחה וגורמים המוסמכים לכך, והכי חשובה המודעות, שבשבילה אנחנו כאן

בכתבה הקודמת דיברנו על כך שנפגע בפעולת איבה זכאי לטיפול רפואי ושיקום מקצועי, וכן להטבות רבות נוספות, ושחוסר מודעותם של הנפגעים מביא אותם לאובדן זכויותיהם ולהפסדים גדולים עקב כך. בכתבה זו נרחיב בנושא הפיצויים. בין הנושאים שעליהם נדבר כאן: זכאים נוספים לתגמולים והחזרים, שאינם הנפגע, אלא מקורביו, ההליכים המקובלים בפגיעה של קטינים ואיך להגיש תביעה במסלול נכון על מנת שלא להגיע להפסדים כספיים ניכרים.

גם בני המשפחה זכאים להחזר
במקרים רבים, בני המשפחה של הנפגע זכאים לקבל החזר הוצאות שונות, בהיקף אשר נקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי. בין יתר הזכויות להן עשויים בני משפחה להיות זכאים: לינה למי שמתגורר רחוק מבית החולים, הפסד ימי עבודה, נסיעות, חניות, טלפון ועוד…

מעבר לכך, החוק מעניק מכלול של זכויות למשפחות הנפגעים, או למשפחות של נפגעים שנפטרו, והכל בהתאם לסוג הפגיעה, להיקפה ולמצבם הכלכלי ו/או הרפואי של בני המשפחה.  לאור היקפן הרב של הזכויות, מומלץ לנפגעים ו/או לבני המשפחה לפנות לפקיד שיקום במוסד לביטוח לאומי או לעורך דין העוסק בתחום בכדי לוודא מימוש מירב הזכויות. 

גם ילדים זכאים לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי
לאחר ההכרה ובכל תקופת הטיפול הרפואי (עד 9 חודשים), זכאי הנפגע לתגמול המחושב בהתאם לשכרו/הכנסתו לפני הפגיעה, עד לתקרה הקבועה בחוק. ככלל, תגמול לשכיר או עצמאי יחושב בהתאם לממוצע של שלושת החודשים שקדמו לפגיעה, עד תקרה הקבועה בחוק. תגמול למי שלא עבד לפני הפגיעה יחושב על בסיס שכרו של עובד מדינה בדירוג המנהלי.

החוק קובע גם מהו חישוב התשלום לילדים בגילאים 14-18 אשר נפגעו בפגיעת איבה. מתחת לגיל 14 אין זכאות לתשלום תגמול בעת הטיפול הרפואי, אך ניתן כמובן להגיש תביעה לנכות, ככל שקיימת.

ניתן לערער על קביעת אחוזי הנכות
לאחר שהתביעה הוכרה, ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות כתוצאה מהפגיעה. נכות נקבעת על-ידי ועדות רפואיות שפועלות במוסד לביטוח לאומי. בהתאם ללשון החוק, מי שנקבעה לו נכות רפואית 10-10 אחוז זכאי למענק חד פעמי. נכון להיום, מדובר על סכום של 41,000-155,000 שקלים, בהתאם לאחוזי הנכות. נפגעים שנקבעו להם לפחות 20 אחוזי נכות רפואיים, זכאים לקבל תגמול חודשי, בשיעור הקבוע בחוק ואשר אינו קשור להכנסותיו לפני הפגיעה.

לנכים קשים בדרגת נכות 100 אחוז זכאים במקרים מסוימים לתוספת של 40 אחוז על התגמול החודשי. נכים מובטלים המקבלים תגמול חודשי, זכאים בהתקיים תנאים מסוימים לתגמול לנכה נצרך, אשר מאושר על-ידי ועדה מיוחדת, לתקופה מרבית של שנה אחת. במקרים בהם מדובר בנפגעים שהגיעו לגיל פרישה, או בכאלו מעל גיל 55, קיימת האפשרות לקבל תוספות תשלום. התוספת לתגמול נעה בין 7-21 אחוז, ונקבעת בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לנפגע, וגדלה עם הגיל.

יש לזכור, כי קביעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי אינה סוף פסוק, וניתן בהחלט לערער על החלטתה לוועדה הרפואית העליונה. חשוב לשים לב כי ככל שבכוונת הוועדה העליונה להפחית את הנכות אשר נקבעה על-ידי הועדה הרפואית הראשונה, עליה להתריע על כך בפני הנפגע ולאפשר לו לבטל את הערר אשר הגיש. למי מבין הנפגעים שסבור כי גם קביעת הוועדה הרפואית העליונה מקפחת אותו, עומדת האפשרות להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, וזאת במידה ובהחלטת הוועדה נפלו טעויות משפטית.
 
במקרים בהם חלה החמרה במצבו של הנפגע, הוא בהחלט יכול לבקש דיון מחדש במצבו ל-ידי ועדה רפואית. החמרה יכולה להתקיים באותו ליקוי שהוכר או בליקוי אחר לחלוטין, וכך, לדוגמא, כאשר  אדם נפגע קשה בגפיו, ומפתח לאחר מכן תסמונת פוסט-טראומטית, הוא עשוי להיות זכאי לנכות ולתגמולים, הן בשל הפגיעה הפיזית והן בשל הפגיעה הנפשית.

בהתאם לדרגת הנכות לה זכאים הנפגעים ולאופייה של הפגיעה, עשויים הנפגעים להיות זכאים להטבות רבות, הכוללות, בין היתר, רכב רפואי, סיוע בדיור ובשכר דירה, מענק לחימום וקירור הבית, מענק למעלית, ביגוד והנעלה, לימודים לרכישת מקצוע, לימודים להשלמת בגרויות, מכינות קדם אקדמאיות ואף לימודים אקדמאים, וכן זכויות רבות אחרות. היקף ההטבות נקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה במסלול לא נכון גוררת הפסד כספי ניכר
קיים מכלול רב של זכויות והטבות נלוות למי שנפגע בפעולת איבה. למעשה, נפגעי פעולות איבה זוכים בהטבות רבות להן לא זוכים נפגעים אחרים, שמושפעות מפרמטרים שונים כגון אופי הפגיעה, נכותם ומצבם הכלכלי. כך, לדוגמא, ניתן לקבל הנחות בארנונה, השתתפות בהוצאות טלפון, פטור מאגרת טלוויזיה, הטבות מיסוי מקרקעין, הטבות ברכישת רכב, סיוע בהתקנת מעלית, ועוד. חרף זאת,  המציאות מלמדת, כי חוסר מודעות של נפגעים, במיוחד כאשר מדובר בפגיעות נפשיות השוללות מהנפגע את יכולת החשיבה והמודעות העצמית, לא פעם מביא להגשת תביעות במסלול שאינו מיטיב עמם.

בהתאם לחוק,  נפגע הזכאי לזכויות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ובנוסף, בגין אותו אירוע, לאחת הגמלאות הבאות: נכות כללית, תגמול אחר ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה), פיצויים לפי פקודת הנזיקין או החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, או גמלאות בשל פגיעה בעבודה, חייב לבחור בתגמול של אחד מהם. לדוגמא, מי שנפגע מפעולת איבה בזמן עבודתו, מומלץ כי יגיש במקביל, הן תביעה לפגיעה בעבודה והן תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה, ורק בסופו של תהליך (במסגרת הזמנים הקבועים בחוק) יחליט באיזה מהמסלולים הוא מבקש להמשיך, בהתאם להטבות להן יהיה זכאי בכל אחד מהמסלולים. 

נפגע ששכרו לפני הפגיעה היה גבוה מאוד, עשוי להעדיף את המסלול של פגיעה בעבודה על פני פגיעת איבה, בשל העובדה שהבסיס לחישוב קצבת נכות מעבודה הוא השכר של הנפגע לפני הפגיעה, ואילו תגמולים לנפגע פעולת איבה מחושבים מתוך סכום אשר נקבע בחוק. כאשר בוחנים את הזכאות לנכות כללית לעומת הזכאות כנפגע פעולת איבה, הרי שהכף מוטה לטובת נפגעי פעולת איבה, הן מבחינת גובה התגמול והן מבחינת ההטבות הנלוות להכרה. מי שעקב טעות הגיש בעצמו או באמצעות בני משפחה תביעה לנכות כללית, שעה שנפגע בפגיעת איבה, הפסיד סכומי כסף ניכרים.

את ההחלטה באשר למסלול אותו בוחר הנפגע יש לקבל בתוך שישה חודשים מהיום שבו קיבל את ההודעה על החלטת הרשות המאשרת, או בתוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לו ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות. לוח הזמנים הצפוף יחסית משפיע אף הוא על החלטת הנפגע באשר למסלול הנכון בו עליו לבחור.

למי שחלילה יפגע בפעולת איבה
את התביעה יש להגיש תוך שנה מיום הפגיעה. איחור עלול להביא לדחייתה של התביעה, בין היתר בשל קושי להוכיח את הנסיבות. כמו כן , גם אם אתה חושב כי בשלב ראשון לא ארע לך כל נזק, מומלץ לדווח על כך ולשתף גורם מוסמך בחוויה כגון רופא או עובד סוציאלי. לעיתים, הסממנים וההשפעה של ההלם והחרדה מופיעים בשלב מאוד מאוחר, ובהיעדר תיעוד המאשר כי היית במקום וחווית את החוויה הקשה, התביעה עשויה להידחות. בהקשר זה חשוב לציין כי ככל שהדבר בשליטתו של הנפגע, יש לוודא כי האישורים הרפואיים, מתארים נכונה את נסיבות התאונה והפגיעה. ככל שניתן, כדאי לרשום מבעוד מועד שמות של עדים לאירוע ופרטי התקשרות עמם.

**הבהרה: הכתוב לעיל הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי
   ו/או המלצה לטיפול רפואי. השימוש במידע זה הוא באחריות המשתמש בלבד.

הכותבת היא מומחית במימוש זכויות רפואיות

לקריאת הכתבה באתר מגזין "לבית" לחץ כאן