תפריט ראשי תחומי עיסוק

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע - ריאותרשימת מחלות המקצוע המופיעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי הינה רשימה סגורה של מחלות הנגרמות בתנאי עבודה מסוימים. אדם הטוען כי נפגע ב"מחלת מקצוע" נדרש קודם כל להוכיח כי המחלה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע וכי מקום עבודתו ואופי עבודתו עונים על כל התנאים הקבועים בתקנות, לצד אותה מחלה. הרים המבוטח את נטל ההוכחה, קיימת חזקה כי מדובר במחלת מקצוע, וזאת כל עוד לא הוכח אחרת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

להלן רשימת מחלות המקצוע המפורטת בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה) תשי"ד – 1954:

# שם המחלה העבודות ותהליכי הייצור

חלק א' (מחלות לגבי כלל המבוטחים)

1 הרעלת ארסן (זרניך) ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לארסן ותרכובותיו
2 הרעלת כרום ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לכרום ותרכובותיו
3 הרעלת עופרת ותרכובותיה עבודה הכרוכה בחשיפה לעופרת ותרכובותיה
4 הרעלת פלואור ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לפלואור ותרכובותיו
5 הרעלת מנגן ותרכובותיו עבודה הכריכה בחשיפה למנגן ותרכובותיו
6 הרעלת כספית ותרכובותיה עבודה הכרוכה בחשיפה לכספית ותרכובותיה
7 הרעלת זרחן ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחן ותרכובותיו
8 הרעלת בריליום ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לבריליום ותרכובותיו
9 הרעלת תליום ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לתליום ותרכובותיו
10 הרעלת ניקל ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לניקל ותרכובותיו
11 הרעלת קדמיום ותרכובותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לקדמיום ותרכובותיו
12 הרעלת תחמוצת הפחמן עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצת הפחמן
13 הרעלת בנזן (בנזול) ונגזרותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לבנזן ונגזרותיו
14 הרעלת פנול ונגזרותיו עבודה הכרוכה בחשיפה לפנול ונגזרותיו
15 הרעלת אמינים ארומטיים עבודה הכרוכה בחשיפה לאמינים ארומטיים
16 הרעלת פחמן דו-גפריתי עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמן דו- גפריתי
17 הרעלת חומצה הידרוציאנית ונגזרותיה עבודה הכרוכה בחשיפה לחומצה הידרוציאנית ונגזרותיה
18 הרעלת איזוציאנטים עבודה הכרוכה בחשיפה לאיזוציאנטים
19 הרעלת פחמיימנים הלוגניים עבודה הכרוכה בחשיפה לפחמיימנים הלוגניים
20 הרעלת זרחנים אורגניים עבודה הכרוכה בחשיפה לזרחנים אורגניים
21 הרעלת קרבמטים עבודה הכרוכה בחשיפה לקרבמטים
22 הרעלת מתנול עבודה הכרוכה בחשיפה למתנול
23 הרעלת ויניל כלוריד עבודה הכרוכה בחשיפה לויניל כלוריד
24 הרעלת תחמוצות חנקן עבודה הכרוכה בחשיפה לתחמוצות חנקן
25 מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים עבודה בחמרים העשויים לגרום למחלות עור
26 דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק עבודות המחייבות תנועות חד-גוניות של האצבעות, כף יד או מרפק, לפי הענין, החוזרות ונשנות ברציפות
27 "מחלת החפרים" – שבר הזיזים בחוליה צווארית 7 או בחוליה גבית 1 העבודות המחייבות ביצוע פעולות רבות וחוזרות של הרמת משאות תוך כיפוף עמוד השדרה
28

מחלות הנגרמות על ידי חשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ

עבודה הכרוכה בחשיפה לנסורת עץ או פסולת עץ

 

# שם המחלה העבודות ותהליכי הייצור

חלק ב' (מחלות לגבי מבוטחים העובדים בעבודה, במקצוע או בתהליך ייצור כמפורט להלן)

1 מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניזם ומועברת לאדם מכל מקור שאינו אדם עבודה הכרוכה במגע עם בעלי חיים, פגריהם והפרשותיהם וכן עבודה במעבדות ומכונים בהם באים במגע עם מחוללי המחלה
2 שחפת עובדים בבתי חולים, במרפאות או במוסדות אחרים בהם שהו או טופלו חולי שחפת וכן במעבדות או במכונים בהם באים במגע עם החיידק ע"ש קוק
3 שיתוק ילדים עובדים המטפלים בחולי שיתוק ילדים בשלב החריף או בהפרשותיהם של חולים כאמור, וכן עובדי מעבדות או מכונים הבאים במגע עם מחולל המחלה
4 קדחת צהובה, פילריאזיס, כולרה דבר, טריפנומיאזיס ומלריה עובדים שעקב עבודתם שהו בחוץ לארץ, באזורים הנגועים באחת המחלות שבטור 1 לפרט זה, וזאת בזמן הדגירה המקובל
5 צפדת (טטנוס) עובדים בחקלאות, גננות, טיפול בבעלי חיים, או עובדי מכונים או מעבדות הבאים במגע עם מחולל המחלה
6 דלקת כבד נגיפית מסוג 13, NON B או NON A עובדים בבתי חולים או מרפאות הבאים במגע פיזי עם חולים וכן עובדים הבאים במגע עם הפרשותיהם של חולים
7 נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ-85 דציבל
8 מחלות קרינה עובדי רנטגן ועובדים הבאים במגע עם חמרים רדיואקטיביים
9 כיב ממאיר של קרנית העין עובדים הבאים במגע עם שמני חיתוך, שמנים מינרליים, זפת או פיח
10 ירוד (קטרקט) מחשיפה לחום גבוה, או לקרינה מייננת או בלתי מייננת עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים העוסקים בריתוך, התכת מתכות, ייצור מלט, זכוכית ואמייל ובמאפיות רכן עבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה מייננת או בלתי מייננת
11 מחלות צוללנים צוללנים ועובדים בתנאי אוויר דחוס
12 בורסיטיס של הברך תהליכי עבודה הגורמים לחיכוך הברך או המרפק במשך תקופה ממושכת
13 שיתוקים של עצבים פריפריים הנגרמים על ידי לחץ ממושך עבודה הכרוכה בלחץ ממושך על העצב
14 מחלות עצמות, פרקים, שרירים, כלי דם או עצבים של הגפיים הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים
15 סיליקודס (צורנית) עם שחפת או בלעדיה עובדים החשופים לאבק סיליקטים
16 אזבסטוזיס (אמיינתית) לרבות מזותליומה עובדים החשופים לאבק סיבי אזבסט
17 טלקוזיס עובדים החשופים לטלק
18 ביסינוזיס עובדים החשופים לאבק כותנה, פשתן או יוטה, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות
19 מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לתבואות ולקמח עובדים הבאים במגע עם תבואות וקמחים, ובלבד שעבדו בתנאים אלה 2 שנים לפחות
20 מחלת המתכות הקשות פיברוזיס של הריאות עיבוד וולפרם, ונדיום, טונגסטן, טיטניום וטנטלום לפחות במשך שנה
21 "ריאות חקלאים" עובדים החשופים לקש מעופש או לירקות מעופשים
22 סרטן הריאה עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה
23 סרטן הלרינקס עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט לפחות 10 שנים לפני אבחון המחלה ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה לסיבי אסבסט
24 מחלה אלרגית של דרכי הנשימה כתוצאה מרגישות לאנזימים פרוטאוליטיים עבודה בייצור אבקות כביסה המכילות אנזימים פרוטאוליטיים
25 הרעלת קטונים עבודה בייצור דבקים, צבעים ולכה החשופים למתיל אתיל קטון
26 הרעלת פחמימונים פוליציקליים ארומטיים עבודה בתנאי חשיפה לשמני חתוך, שמנים, מינרליים, זפת או פיח ומוצרי שריפה

 

 

במידה ותביעתכם למחלת מקצוע אושרה ע"י המוסד לביטוח לאומי, תהיו זכאים לכל הזכויות של נפגע עבודה, לרבות ריפוי, החלמה ושיקום.  כן תוכלו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות ולהבדק ע"י ועדה רפואיות אשר תקבע מהי הנכות אשר נותרה לכם כתוצאה מהפגיעה העבודה.

לקריאה על הנושא בהרחבה אתם מוזמנים להכנס לעמוד "תאונות עבודה – המדריך המלא".

 

משרדה של עו"ד מירב אפרים מתמחה בתביעות עקב מחלות מקצוע, וישמח לעמוד לשרותך.