מומחי הביטוח הלאומי לא ישמשו כבוררים בתביעות

פורסם בתאריך 25 במאי 2011 בעיתון "יתד נאמן" (כ"א באייר תשע"א)

yated_20110525