תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק תשיעי – צלקות, מחלות ופגימות בעור

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

75

צלקות

76

ALOPECIA AREATA

77

ALOPECIA UNIVERSALIS

78

ULCUS TROPICUM

79

ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS

80

אקזמה כרונית

81

LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM

82

CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES

83

DERMATITIS

84

DERMATITIS ACTINICA

85

X-RAY DERMATITIS

86

ERYSIPELAS RECIDIVANS

87

שחפת העור

88

ERYTHEMA INDURATUM BAZIN

89

PEMPHIGUS VULGARIS

90

LEISHMANIASIS

 

סעיף 75 – צלקות

 

(1) צלקות בגוף

 

(א) שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן

0%

(ב) מכאיבות או מכערות

10%

(ג) נרחבות באזורים מרובים

20%

(ד) המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19

 

(ה) מחוברות לרקמות או אברים, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות

 

(2) צלקות הפנים והצוואר

 

(א) שטחיות ובלתי מכערות

0%

(ב) מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים

10%

(ג) רחבות עם כיעור ניכר

20%

(ד) רחבות או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים

30%

(ה) הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה

50%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 76 – ALOPECIA AREATA

 

ALOPECIA AREATA

0%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 77 – ALOPECIA UNIVERSALIS

 

ALOPECIA UNIVERSALIS

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 78 – ULCUS TROPICUM

 

(1) ההפרעות בלתי ניכרות

10%

(2) ההפרעות בינוניות

20%

(3) ההפרעות ניכרות

30%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 79 – ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS

 

(1) בצורה קלה ומוגבלת

0%

(2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב

10%

(3) הצורה הקשה עם היווצרות KELOIDS המעוררים דחיה

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 80 – ECZEMA כרונית

 

(1) ההפרעות בלתי ניכרות

0%

(2) ההפרעות קלות

10%

(3) ההפרעות בינוניות

20%

(4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות ניכרות ומעוררות דחיה

30%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 81 – LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM

 

(1) בצורה קלה

0%

(2) בצורה בינונית

10%

(3) בצורה קשה

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 82 – CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES

 

(1) בצורה קלה

0%

(2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה

10%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 83 – DERMATITIS

 

DERMATITIS מכל הסוגים פרט ל-DERMATITIS ACTINICA או X-RAYDERMATITIS – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 84 – DERMATITIS ACTINICA

 

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 85 – X-RAY DERMATITIS

 

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 86 – ERYSIPELAS RECIDIVANS

 

(1) בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה

10%

(2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש

20%

(3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של ELEPHANTIASIS NOSTRAS

 

(א) ברגל אחת

30%

(ב) בשתי הרגליים

50%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 87 – שחפת העור

 

(1) במצב של פעילות התהליך

 

(א)בצורה קלה, שינויים מוגבלים

30%

(ב)בצורה קשה, שינויים נרחבים

50%

(2) במצב של יציבות

 

(א) בצורה קלה, השינויים מוגבלים

10%

(ב) בצורה קשה, השינויים נרחבים

20%

(3) שחפת העור שנתרפאה

 

נשארו צלקות בלבד – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

 

חזרה לראש הדף


סעיף 88 – ERYTHEMA INDURATUM BAZIN

 

ERYTHEMA INDURATUM BAZIN

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 89 – PEMPHIGUS VULGARIS

 

(1) בשלב החריף הדורש אשפוז 100%

100%

(2) בשלב של רמיסיה

50%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 90 – LEISHMANIASIS

 

(1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים

20%

(2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים

10%

(3) צלקות לאחר LEISHMANIASIS – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

 

חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים