תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק שני – המערכת האורוגניטלית

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

22

כליות

23

שלפוחית השתן ודרכי השתן

24

אשכים ואיבר המין של הזכר

25

אברי המין של האשה

26

שחפת אורוגניטלית

27

עקרות

28

מצב לאחר כריתת שד או שדיים

 

 

סעיף 22 – כליות

 

(1) צניחת הכליות (PTOSIS או כליה נודדת REN MIGRANS)

 

(א) ללא הפרעות

0%

(ב) ישנן הפרעות – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

 

(2) כליה בצורת פרסה (HORSE SHOE KIDNEY)

 

(א) ללא סיבוכים

0%

(ב) ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

 

(3) כריתה חלקית של כליה אחת

 

(א) ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה

10%

(ב) קיימים סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

 

(4) כריתת כליה

 

(א) כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה

30%

(ב) כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה

60%

(ג)כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב

100%

(5) כליה שאינה פועלת (NON FUNCTIONNING KIDNEY)

 

(א) אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה

30%

(ב) ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים

 

(6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית

 

(א) ORTHOSTATIC ALBUMINURIA

0%

(ב) מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות

10%

(7) דלקת כליות כרונית

 

(א) הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא UREMIA

20%

(ב) כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא UREMIA

30%

(ג) תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (UREA) בדם עד 50 מג"ר אחוז

50%

(ד) תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (UREA) בין 50 ל-80 מג"ר אחוז

80%

(ה) עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה

100%

(8) PYELONEPHRITIS CHRONICA אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).

 

(9) אבני הכליות

 

(א) אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי

10%

(ב) אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה

20%

(ג) אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה

40%

(ד) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים

20%

(ה) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית

40%

(ו)מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10)

0%

(10) HYDRONEPHROSIS

 

(א) אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות

0%

(ב) בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת

10%

(ג) בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת

30%

(ד) עם זיהום או PYONEPHROSIS

50%

(11) ESSENTIAL HAEMATURIA המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית

10%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 23 – שלפוחית השתן ודרכי השתן

 

(1)אורטר- אבנים באורטר והיצרות האורטר – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).

 

(2)שלפוחית השתן

 

(א) דלקת כרונית של שלפוחית השתן

 

(I) דלקת קלה, ללא הפרעות

 

(II) דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה

10%

(III) דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות

20%

(IV) דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת

50%

(V)אי שליטה או אי עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים

70%

(ב) דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית (HUNNERS ULCER )

60%

 

(ג) אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)א.

 

(ד) ניצור השלפוחית FISTULA VESICAE

50%

(3) שופכה

 

(א) היצרות השופכה (URETRA):

 

(I) בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה)

10%

(II )המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים

20%

(III) המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית

30%

(ב) ניצור בשופכה:

 

(I) בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין

20%

(II)בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחומרי חבישה

40%

(III) בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה

70%

(IV) ניצורים רבים ב- PERINEUM

100%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 24 – אשכים איבר המין של הזכר

 

(1)VARICOCOELE

 

(א) חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות

0%

(ב) עם הפרעות ניכרות

10%

(2) HYDROCOELE חד או דו-צדדי

0%

(3) חוסר אשך אחד והשני תקין

20%

(4) אבדן שני האשכים

 

(א) אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות

50%

(ב) אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות

40%

(ג) מעל לגיל 60

25%

(5) אבדן חלקי של ה-PENIS

30%

(6) אבדן של ה-PENIS

60%

(7)אספרמיה חבלתית

 

(א) עד גיל 45

20%

(ב) מעל לגיל 45

10%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.

 

(8 )אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד)

 

(א) קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה

0%

(ב) בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן

10%

(ג) חמורה, אין זקפה כלל

30%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה-penis ובגין סעיף זה גם יחד.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 25 – איברי המין של האשה

 

(1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה

 

(א) ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב

0%

(ב) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון

10%

(ג) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה

20%

(2) מצב לאחר כריתת שחלות

 

(א) כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה

10%

(ב) כריתה של שתי השחלות:

 

(I) עד גיל 50

40%

(II) אחרי גיל 50

20%

(3) מצב לאחר כריתת הרחם

 

(א) עד גיל 50

40%

(ב) אחרי גיל 50

20%

(4) מצב לאחר PANHYSTERECTOMY

 

(א) עד גיל 50

50%

(ב) אחרי גיל 50

30%

(5) צניחת הנרתיק והרחם PROLAPSUS VAGINAE ET UTERI) )

30%

(6) ניצורים של אברי המין של האשה

 

(א) ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (FISTULA VESICO-GENIT)

50%

(ב) ניצור בין החלחלה ואברי המין (FISTULA RECTO-GENIT) לעניין סעיף זה יקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 26 – שחפת אורוגניטלית

 

(א) בתקופה החריפה והפעילה

100%

(ב) שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין

60%

(ג) שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות

30%

(ד) שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות

 

10%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 27 – עקרות

 

(א) כשגורמיה אינם ברורים

30%

(ב) כשגורמיה ברורים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 28 – מצב לאחר כריתת שד או שדיים

 

(א) שד אחד

 

(I) עד לגיל 30 שנה

30%

(II) מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה

25%

(III) מעל לגיל 45 שנה

15%

(ב) שני השדיים

 

(I) עד גיל 30 שנה

50%

(II) מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה

40%

(III) מעל לגיל 45 שנה

30%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

 

חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים