תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק שישי – ליקוי ראיה, פציעות ומחלות עיניים

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

52

ליקויים בכושר הראיה והגבלת שדה הראיה

53

עקירת עין

54

מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת

55

עפעפיים ולחמית

56

דרכי הדמעות

57

תנועת העיניים

58

גלאוקומה

59

(בוטל)

60

גרענת

61

כתמי קרנית

62

עדשה

63

אישון

64

קשתית

65

ענבית: דלקת הענבית uveitis

66

זגוגית

67

בוטל

68

רשתית

 

סעיף 52 – ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

 

(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

 

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן – הלוח)

 

   

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

 

חדות הראיה

6/6

6/9

6/12

6/15

6/18

6/21

6/24

6/30

6/36

6/60

3/60

1/60

NLP

1

6/6

0

0

0

10

10

15

20

25

30

30

2

6/9

0

0

5

10

10

15

20

25

30

30

3

6/12

0

5

10

15

15

20

25

30

35

40

4

6/15

6/18

10

10

15

20

25

30

30

35

40

45

5

6/21

6/24

10

10

15

25

30

40

40

45

50

55

6

6/30

6/36

15

15

20

30

40

50

55

60

65

70

7

6/60

20

20

25

30

40

55

70

75

80

90

8

3/60

25

25

30

35

45

60

75

90

90

95

9

1/60

30

30

35

40

50

65

80

90

100

100

10

NLP

30

30

40

45

55

70

90

95

100

100

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' – את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

(2) הגבלת שדה הראייה – הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים –

בעין אחת

בשתי עיניים

I אבדן של פחות מרביע שדה הראייה

0%

0%

II אבדן של רביע שדה הראייה

   

(1) אפי (נזאלי) עליון

0%

0%

(2) רקתי (טמפוראלי) עליון

5%

15%

(3) אפי תחתון

5%

15%

(4) רקתי תחתון

10%

25%

(5)אפי תחתון עין אחת, ורקתי תחתון עין שנייה

 

30%

III אבדן מחצית שדה הראייה

   

(1) עליונה

10%

30%

(2) פנימית

10%

25%

(3)הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת

 

60%

(4)חיצונית

20%

50%

(5)תחתונה

20%

65%

IV צמצום היקפי של שדה הראייה – הנכות תיקבע לפי קוטר שדה הראייה:

   

(1) מעל 80 מעלות

0%

0%

(2) 61 עד 80 מעלות

0%

5%

(3) 41 עד 60 מעלות

5%

20%

(4) 20 עד 40 מעלות

10%

40%

(5) פחות מ-20 מעלות

30%

100%

בפרט משנה (IV(2, "קוטר שדה הראייה" – ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי.

הערה: פריטים 52(1)-52(2) אינם מובאים בחשבון לעניין נכות כללית כאשר אחוז הנכות מכל סעיף בנפרד או מצירוף שני הסעיפים אינו עולה על 25%, אלא אם כן חדות הראיה באחת העיניים היא 3/60.

הערה:פריטים 52(1)-52(2) אינם מובאים בחשבון לעניין שירותים מיוחדים, כאשר אחוז הנכות מכל סעיף בנפרד או מצירוף שני הסעיפים אינו עולה על 50%.

חזרה לראש הדף

 

סעיף 53 – עקירת עין או שינוי במנח העין

 

(1)

 

(א) מצב אחרי עקירת עין אחת או הצטמקות העין (PHTHISIS). בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח

5%

(ב) פגמים בעין עיוורת – פזילה של 15 מעלות לפחות, עיוות קשה בעפעפיים כולל צניחת עפעף (PTOSIS) המהווה פגם קוסמטי קשה, בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח.

5%

לא יינתנו אחוזי נכות בגין יותר מפגם אחד מהפגמים (א) ו-(ב); בפרט זה, "עין עיוורת" – חדות ראיה מתוקנת של 1/60 ומטה.

 

(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים

100%

(3) בלט עין (EXOPHTHALMUS)

בעין אחת

בשתי העיניים

I קל או בינוני

0%

0%

II קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית

10%

15%

(4) ENOPHTHALMUS כולל PSEUDOPTOSIS

 

I קל או בינוני

0%

0%

II קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר

10%

15%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 54 – מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין

הנכות תיקבע לפי הפגימות שגרמה הפציעה.

חזרה לראש הדף

 

סעיף 55 – עפעפיים ולחמית

 

(א) צניחת עפעף (PTOSIS) – מידת הצניחה תיקבע במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון (MARGINAL REFLEX DISTANCEׂ

בעין אחת

בשתי העיניים

I גדול מ-2.5 מ"מ

0%

0%

II 2.5 מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון

10%

10%

III הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף העליון בין העיניים

 

10%

IV אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית ראש

15%

30%

V צניחה מלאה – ראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף

25%

50%

לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאות I עד V בעבור אותה העין.

 

(ב) אקטרופיון או אנטרופיון

 

I קל או בינוני

0%

0%

II קשה – המלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או לקרנית

 

(ג) לגופטלמוס

10%

15%

I קל או בינוני

0%

0%

II קשה – הגורם לסימני חשיפה בקרנית (קרטיטיס מחשיפה)

10%

15%

לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פרט 53(3).

 

(ד) דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה

 

I קלה או בינונית

0%

0%

II קשה – המלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית הטרסלית

10%

15%

(ה) חוסר בעפעף או צלקות בעפעף – דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2)

 

בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקביל.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 56 – דרכי הדמעות

 
 

בעין אחת

בשתי העיניים

(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות

0%

0%

(2) חסימה במערכת ניקוז הדמעות המלווה בדמעת חיצונית והמוכחת בבדיקת עזר

5%

10%

(3) (נמחק)

   

(4) (נמחק)

   

חזרה לראש הדף

 

סעיף 57 – תנועת העיניים

 

(1) HETEROPHORIA או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות תפקודיות

10%

(2) פזילה (HETEROTROPIA)

 

I של 15 P.D (פריזם דיופטר) לפחות ובלא כפילות ראייה (דיפלופיה)

10%

II עם כפילות ראייה –

 

(א) במבט למעלה

10%

(ב) במבט למטה או לצדדים

15%

(ג) במבט לפנים

20%

הנכות בפרט זה תיקבע על פי מדידות הפזילה או התפקוד הדו-עיני; במקרים שקיימת כפילות ראייה בכמה כיווני מבט, הנכות תיקבע לפי כיוון המבט המקנה את שיעור הנכות הגבוה יותר.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 58 – גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר

 

גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר – דרגת הנכות תיקבע לפי ההגבלה בשדה הראייה והליקוי בכושר הראייה.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 59 – (בוטל)

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 60 – גרענת

 

גרענת – דרגת נכות תיקבע לפי פרט 55(ד).

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 61 – כתמי קרנית

   

כתמי קרנית –

בעין אחת

בשתי עיניים

(א) הגורמים לליקוי בחדות הראייה המזכה בנכות – הנכות תיקבע לפי חדות הראייה בלבד

   

(ב)בקוטר של 2 מ"מ ומעלה, בארבעת המילימטרים המרכזיים של הקרנית, שאינם גורמים לליקוי בראייה המזכה בנכות

5%

10%

(ג) שאינם עונים לאמור בפרטי משנה (א) ו-(ב)

0% 0%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 62 – עדשה

 
 

בעין אחת

בשתי עיניים

(א) אבדן אקומודציה (למעט פרסביופיה)

5%

5%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין פרט משנה (א) אם הפגם נוצר לאחר גיל 45.

 

(ב) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית

0%

0%

(ג) תת-נקע (סוב-לוקסציה)

5%

10%

(ד) חוסר עדשה או נקע (דיסלוקציה) של העדשה

10%

15%

(ה) ירוד (קטרקט)– דרגת הנכות תיקבע לפי הליקוי בכושר הראייה

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 63 – אישון

 
‏אישון רחב או מעוות (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –

בעין אחת

בשתי עיניים

(א) אישון המתכווץ באור לקוטר של 5 מ"מ או פחות

0%

0%

(ב) אישון המתכווץ באור לקוטר העולה על 5 מ"מ

5%

10%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 64 – קשתית

 

קולובומה של הקשתית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –

בעין אחת

בשתי עיניים

(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף

0%

0%

(ב) גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף

5%

10%

לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 65 – ענבית: דלקת הענבית, uveitis

 

דרגת הנכות תיקבע לפי הליקויים שנוצרו כתוצאה מדלקת הענבית

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 66 – זגוגית

 

(א) עכירות בזגוגית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –

בעין אחת

בשתי עיניים

I קלה או בינונית

0%

0%

II קשה

5%

10%

(ב) מצב לאחר כריתת זגוגית (קדמית או אחורית) (בנוסף לליקוי בחדות הראייה)

0%

0%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 67 – (בוטל)

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 68 – רשתית

 
 

בעין אחת

בשתי עיניים

(א) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית

0%

0%

(ב) רטינופתיה מכל סוג

0%

0%

(ג) עיוורון לילה המוכח בבדיקות אלקטרו-פיזיולוגיות

10%

הנכות לפי פרטי משנה (א) ו-(ב) תיקבע לפי הליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה

 

חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים