תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק חמישי – מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

35

מחלות העצמות והפרקים

36

גולגולת

37

עמוד שדרה

38

בית החזה

39

עצם הבריח ועצם השכם

40

עצמות הגפיים העליונים

41

הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

42

שרירי הגפיים העליונים

43

קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

44

קשיון אצבעות הידיים

45

MALLET FINGER

46

האגן

47

עצמות הגפיים התחתונים

48

הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

49

כף הרגל

50

אצבעות הרגל

51

שרירי הגפיים התחתונים

 

 

סעיף 35 – מחלות העצמות והפרקים

 

(1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר

 

(א) אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות

0%

(ב) קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות

10%

(ג) קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה

20%

(ד) ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות

30%

(ה) בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד

50%

(ו) בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד

80%

(ז) בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים

100%

(2) OSTEOMYELITIS CHRONICA

 

(א) ישנו גת (SINUS) מפריש, תמידי

 

(I) אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות

10%

(II) אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה

20%

(ב) ישנם SEQUESTER והפרשה מוגבלת

30%

(ג) הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים

50%

(ד) הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה

100%

(3)שחפת העצמות והפרקים

 

(א) בתקופה החריפה של המחלה

 

(I) בצורה קלה או בינונית

50%

(II) בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה

70%

(III) בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית

100%

(ב) לאחר חילוף התקופה החריפה

 

(I) הטיפול נמשך, אין סימני פעילות

30%

(II) הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות

50%

(ג) מצב שלאחר שחפת שנתרפאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 36 – גולגולת

 

(1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו

 

(א) אין הפרעות אובייקטיביות

0%

(ב) ישנן הפרעות אובייקטיביות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.

 

(2) חסר בעצמות הגולגולת

 

(א) עד שלושה סנטימטרים מרובעים

5%

(ב) מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים

10%

(ג) מעל ל-5 ועד ל-10 סנטימטרים מרובעים

20%

(ד) ביותר מ-10 סנטימטרים מרובעים

 

(I) ללא HERNIA CEREBRI

30%

(II) ישנה HERNIA CEREBRI

80%

(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן (2).

 

(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך גולגלתיים המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים גקסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 37 – עמוד השדרה

 

(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (CERVICAL ANKYLOSIS)

 

(א) בזווית נוחה

30%

(ב) בזווית בלתי נוחה

50%

זווית נוחה – הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה;

זווית בלתי נוחה – היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.

 

(2) קבוע עמוד השדרה הגבי (DORSAL ANKYLOSIS)

 

(א) בזווית נוחה

10%

(ב) בזווית בלתי נוחה

30%

זווית נוחה – זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה.

 

(3) קבוע עמוד השדרה המתני (LUMBAR ANKYLOSIS)

 

(א) במצב נוח

30%

(ב) במצב בלתי נוח

40%

(ג) במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה

50%

מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;

מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה.

 

(4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה

 

א. בזווית נוחה

60%

ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצואר

100%

זווית העולה על 300 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה.

 

(5) הגבלת התנועות בעמוד הצוארי (Cervical spine)

 

א. בצורה קלה

10%

ב. בצורה בינונית

20%

ג. בצורה קשה

30%

ד. אי- יציבות של עמוד השדרה שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות

30%

(6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine)

 

א. בצורה קלה

0%

ב. בצורה בינונית או קשה

10%

(7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)

 

א. בצורה קלה

10%

ב. בצורה בינונית

20%

ג. בצורה קשה

30%

(8) שבר של גוף חוליה שהתרפא

 

א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו

5%

ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו

10%

ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו

20%

(9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus עם או בלי ה- Transversus שלא התחבר

5%

(10) סמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)

 
א. שהתרפאה

0%

ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 38 – בית החזה

 

(1) שינוי בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח

 

א. השינויים הם בלתי ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב

0%

ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות – אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:

 

(1) לאחר שבר בצלעות שהתרפא

אין נכות

(2) לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים

0%

(3) לאחר כריתת צלע אחת

0%

(4) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד

10%

(5) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד

20%

(6) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד

30%

(7) לאחר כריתת יותר מ- 6 צלעות מצד אחד

50%

(2) פציעת שרירי בית החזה

 

א. בצורה בינונית

10%

ב. בצורה קשה

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 39 – עצם הבריח ועצם השכם

 

(1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם

0%

(2) אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח

10%

(3) נקע של עצם הבריח (Acromioclaicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות 5%

5%

(4) Sternoclavicular dislocation (anterior)

5%

(5) Sternoclavicular dislocation (posterior) 20%

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 40 – עצמות הגפיים העליונים

ימין

שמאל

(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית.

20%

10%

(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתה; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה

30%

20%

(3) אי- התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union)

30%

20%

(4) אי- התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False flail joint)

50%

40%

(5)אי- התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Ulna) עם התהוות פרק נד מדומה

40%

35%

(6) אי- התאחות האולנה בחצי העליון או אי-התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת

20%

15%

(7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת

30%

20%

(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון

10%

10%

(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון

20%

15%

(10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna)

10%

5%

(11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius)

10%

10%

(12) אבדן גף עליון

 

(א) בפרק הכתף

80%

70%

(ב) מעל מקום החיבור M. Deltoideus

75%

65%

(ג) מתחת למקום החיבור M. Deltoideus

70%

60%

(13)אבדן האמה

 

(א) מעל מקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres

65%

55%

(ב) מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres

60%

50%

(14) אבדן היד בשורש

60%

50%

(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד

55%

50%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 41 – הפרקים העליונים של הגפיים העליונות

ימין

שמאל

(1) נקיעה חוזרת של הכתף (RECURRENT HUMERO-SCAPULAR DISLOCATION)

 

(א) נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם

20%

20%

(ב) נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה

30%

20%

(ג) נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית

40%

30%

(ד) לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה

5%

5%

(2) מפרק נד של הכתף (FLAIL SHOULDER)

50%

40%

(3) קשיון (ANKYLOSIS) של פרק הכתף

 

(א) קשיון נוח

30%

25%

(ב) קשיון לא נוח

50%

40%

בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של °45-°50 מהגוף בתנוחת מה קדימה

 

בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של °25 מהגוף או בריחוק מעבר ל-°60

 

(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף

 

(א) מעל לגובה השכם

0%

0%

(ב) עד לגובה השכם

15%

15%

(ג) עד °45 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה

25%

25%

(ד) עד °30 מהגוף

35%

35%

(5) פרק המרפק

 

(א) מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות 0% 0%

0%

0%

(ב) מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VARUS CUBITUS VALGUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות

10%

10%

(6) קשיון במרפק

 

(א) קשיון נוח

30%

20%

(ב) קשיון לא נוח

40%

20%

קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזווית שבין °70 עד °90 (ראה ציור מס 1) ובעמדה אמצעית של האמה;

 

קשיון לא-נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO).

 

(7) הגבלת התנועות במרפק

 

(א)הגבלות בכיפוף

 

קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-°25 והכיפוף אפשרי:

 

(I) מ-°0 עד °35

40%

30%

(II) מ-°0 עד °60

30%

20%

(III) מ-°0 עד °90

15%

10%

(IV) מ-°0 עד °150

0%

0%

(ב) הגבלות ביישור

 

קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-°150 עד ל-°90 והיישור אפשרי עד לתנוחה.

 

(I) של °90

40%

30%

(II) של °60

15%

10%

(III) של °30

10%

10%

(IV) מ-°0 עד °150

0%

0%

(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המרפק.

 

(9) מפרק נד של המרפק FLAIL ELBOW) )

40%

30%

(10) שורש היד

 

(א) מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות

0%

0%

(ב) קשיון נוח

20%

15%

)ג) קשיון לא נוח

40%

30%

(ד) קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא נוח

30%

20%

קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של °15-°25 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.

 

קשיון לא נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.

 

(ה) הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של °15

 

10%

5%

(ו) איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של SUPINATIO אוHYPERPRONATIO

30%

20%

(ז) איבוד ה-SUPINATIO וה-PRONATIO או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של PRONATIO בעמדה נויטרלית

20%

10%

הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID; LUNATO-MALACIA ETC; – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 42 – שרירי הגפיים העליונים

ימין

שמאל

(1) פציעת שרירי הכתף

 

(א) TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS LEVATOR SCAPULAE

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

10%

(III) בצורה קשה

30%

20%

(ב) PECTORALIS MAJOR, MINOR, DORSI, TERES MAJOR LATISSIMUS

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

20%

(III) בצורה קשה

30%

30%

(ג) DELTOIDEUS

 

(I) בצורה בינונית

20%

10%

(II) בצורה ניכרת

30%

20%

(III) בצורה קשה

40%

30%

(ד) UPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, SUBSCAPULARIS, CORACOBRACHIALIS

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

10%

(III) בצורה קשה

30%

20%

(2) פציעת שרירי המרפק

 

(א) BICEPS, BRACHIALIS, BRACHIORADIALIS

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

20%

(III) בצורה קשה

30%

30%

(ב) TRICEPS, ANCONEUS

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

20%

(III) בצורה קשה

30%

30%

(ג) FLEXOR CARPI, DIGITI

 

(I) בצורה בינונית

10%

10%

(II) בצורה ניכרת

20%

10%

(III) בצורה קשה

30%

20%

(ד) EXTENSOR CARPI, DIGITI

 

(I) בצורה בינונית

10%

0%

(II) בצורה ניכרת

10%

10%

(III) בצורה קשה

20%

10%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 43 – קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

ימין

שמאל

(1) אגודל

 

(א) קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה

25%

20%

(ב) קטיעת שני גלילים או גליל וחצי

20%

15%

(ג) קטיעת הגליל הסופי

15%

10%

(ד) קטיעת חצי הגליל הסופי

8%

8%

(2) אצבע 2

 

(א) קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה

15%

12%

(ב) קטיעת לפחות ½ 2 גלילים

12%

10%

(ג) קטיעת 2 או ½ 1 גלילים

10%

10%

(ד) קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו

5%

5%

(3) אצבע 3

 

(א) קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה

15%

12%

(ב) קטיעת לפחות ½ 2 גלילים

12%

10%

(ג) קטיעת 2 או ½ 1 גלילים

10%

10%

(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

5%

5%

(4) אצבע 4 או אצבע 5

 

(א) קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה

10%

10%

(ב) קטיעת לפחות ½ 2 גלילים

10%

8%

(ג) קטיעת 2 או ½ 1 גלילים

8%

5%

(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

5%

5%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 44 – אצבעות היד

ימין

שמאל

קשיון לא נוח של האצבעות – קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;

 

קשיון לא נוח של האגודל – תנוחה המונעת אחיזה;

 

קשיון נוח – קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (PINCH).

 

(1) קשיון לא נוח של האצבעות – ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק.

 

(2) קשיון נוח של האגודל

10%

10%

(3) קשיון נוח של אצבע 2

7%

7%

(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5

5%

5%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 45 – Mallet Finger

 

(1) של האגודל או של אצבע 2

7%

(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע

5%

בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 45,44,43.

 

חזרה לראש הדף

 

סעיף 46 – האגן

 

שינוי צורת האגן:

 

(1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות

0%

(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.

 

(3) SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה

25%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 47 – עצמות הגפיים התחתונים

 

(1) אי התאחות של עצם ה-FEMUR

 

(א) הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי

50%

(ב) מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר

70%

(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA)

 

(א) ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים

10%

(ב) עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה

 

לעניין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו – סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים

 

(3) אי התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת

30%

(4) אי התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות

 

(א) בצורה קלה

0%

(ב) בצורה בינונית

10%

(ג) בצורה קשה

20%

(ד) בצורה קשה מאוד

30%

(5) התקצרות של רגל אחת

 

(א) עד 2 סנטימטרים

0%

(ב) מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים

5%

(ג) מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים

10%

(ד) מעל ל-5 ועד 7.5 סנטימטרים

20%

(ה) מעל ל-7.5 סנטימטרים

40%

(6) קטיעת הגף התחתון

 

(א) בפרק הירך

80%

(ב) בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש

80%

(ג) באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי

65%

(7) קטיעת השוק

 

(א) עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה

55%

(ב) ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל SYMES AMPUTATION

50%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 48 – הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

 

(1) פרק הירך

 

(א) מפרק נד 70%

70%

(ב) קשיון לא נוח 50%

50%

(ג) קשיון נוח 40%

40%

לעניין זה, קשיון נוח, – מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-°20 עד °30, האבדוקציה היא מ-°0 עד °10, הרוטציה – נויטרלית.

 

(ד) הגבלה במתיחה (EXTENSIO): הגף איבד התנועות בזווית מ-°0 עד `°15

15%

(ה) הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה

20%

(ו) הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב (ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) של הגף

20%

(ז) הגבלה בינונית בכל התנועות

30%

(2) הברך

 

(א) אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד)

30%

(ב) אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף

20%

(ג) קשיון נוח

30%

(ד) קשיון לא נוח

50%

קשיון לא-נוח – פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-°10RECURVATUM) GENU) או כיפוף ביותר מ-°30 או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-°20

 

(ה) הגבלת תנועות הכיפוף

 

(I) הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °90

0%

(II) הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °70

5%

(III) הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °45

10%

(IV) הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °30

20%

(V) הכיפוף אפשרי בזווית מ-°0 עד °15

30%

(ו) הגבלה ביישור הברך

 

(I) יישור הברך אפשרי עד °5

0%

(II) יישור הברך אפשרי עד °10

10%

(III) יישור הברך אפשרי עד °15

20%

(IV) יישור הברך אפשרי עד °30

40%

(V) יישור הברך אפשרי עד °45

50%

(ז) נזק במניסקוס

 

(I) נזק במניסקוס בצורה קלה

10%

(II) נזק במניסקוס עם LOCKING

20%

(III) מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות

0%

(IV) מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים

10%

(3) קרסול

 

(א) הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול

10%

(ב) קשיון נוח

20%

(ג) קשיון לא נוח

30%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 49 – כף הרגל

 

(1) רגל שטוחה PES PLANUS – PES VALGUS חד או דו-צדדית

 

(א) בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ שרירים

0%

(ב) בצורה בינונית – ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס

10%

(ג) בצורה קשה – קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים

20%

(2) PES CAVUS חד או דו-צדדית

 

(א) בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות

0%

(ב) עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל

10%

(ג) הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים

15%

(ד) בצורה קשה מאד

20%

(ה) TALIPES CAVOVARUS קשה

30%

(ו) הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל: SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם דפורמציה או כאבים

20%

(3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS

10%

(4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית

10%

(5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS

30%

(6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה

25%

(7) קטיעה TRANSMETATARSAL

25%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 50 – אצבעות הרגל

 

(1) קטיעת האצבעות:

 

(א) של כל האצבעות

 

(I) עם ראשי ה-METATARSALIA

25%

(II) בלי ראשי ה-METATARSALIA

15%

(ב) של אצבע 1

 

(I) עם ראש ה-METATARSUS

20%

(II) בלי ראש ה-METATARSUS 10%

10%

(ג) של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן

 

(I) עם ראש ה-METATARSUS

10%

(II) בלי ראש ה-METATARSUS

5%

(ד) של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן

 

(I) עם ראש ה-METATARSUS

15%

(II) בלי ראש ה-METATARSUS

10%

(2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה

5%

(3) HALLUX RIGIDUS חד צדדית קשה

10%

(4) אצבע פטיש

 

(א) אצבע בודדת

0%

(ב) בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי PES CAVUS

10%

(5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS

10%

(6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS

5%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 51 – שרירי הגפיים התחתונים

 

(1) פציעת קבוצת השרירים, PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

(2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS

 

(א) בצורה בינונית

20%

(ב) בצורה ניכרת

30%

(ג) בצורה קשה

50%

(3) ILLIO-PSOAS, PECTINEUS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

(4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

(5) SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS, INTERMEDIUS-INTERNUS, TENSOR FASCIAE LATAE

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

(6) SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

(7) TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

10%

(ג) בצורה קשה

20%

(8) TRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR, FLEXOR HALLUCIS LONGUS, PERONEUS LONGUS FLEXOR DIGIT, LONGUS, POPLITEUS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

20%

(9) BREVIS ,EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT INTEROSSEI

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

10%

(ג) בצורה קשה

20%

(10)FLEXOR DIGIT, BREVIS, ABDUCTOR HALLUCIS, QUADRATUS PLANTAE, ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR HALLUCIS

 

(א) בצורה בינונית

10%

(ב) בצורה ניכרת

20%

(ג) בצורה קשה

30%

 חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים