תפריט ראשי תחומי עיסוק

ביטוח לאומי – לשכות משפטיות

שם
כתובת
טלפון
פקס
תל אביב
יצחק שדה 17 תל אביב
03-6250732
03-6250031
חיפה
שד' פלי"ם 8 חיפה 3309511
04-8544781
04-8134931
ירושלים
בן שטח 4 ירושלים
02-6755683
02-6755620
באר שבע
וולפסון 6 באר שבע 08-6268535
08-6268535
08-6299977
נצרת
רח' הצפורן 3 שכונת בן גוריון 17000 נצרת עלית
04-6027443
04-6027441
המשרד הראשי
שדרות ויצמן 13 ירושלים
02-6709211
02-6514002