תפריט ראשי תחומי עיסוק

הנחיות נהלים וחוזרים.

 

להלן מבחר חוזרים והנחיות פנימיות של המוסד לביטוח לאומי וגופים נוספים.

ככלל ההנחיות נועדו לשם יצירת אחידות בהחלטות בין הסניפים השונים של המוסד לביטוח לאומי ו/או הגופים הרלוונטיים האחרים, יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לתקוף את תוכן ההנחיות בבית הדין לעבודה.

 

 

פגיעה בעבודה:

 

תדריך הביטוח הלאומי לרופא נפגעי עבודה מעודכן אוקטובר 2013

 

חוזר הביטוח הלאומי בעניין דיון מחדש בוועדות הרפואיות לפי תקנות 36 ו-37.

 

חוזר הביטוח הלאומי בנושא תקנה 15.

 

חוזר הביטוח הלאומי בעניין ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק בעבודה (3)

 

חוזר הביטוח הלאומי בעניין ליקוי שמיעה – תביעה להחמרת מצב

 

חוזר הביטוח הלאומי בנושא כפל גמלאות – דמי תאונה ונכות כללית. 

 

חוזר הביטוח הלאומי בנושא קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה.

 

חוזר הביטוח הלאומי בנושא קביעת דרגת נכות בשבר חוליה בעמוד שדרה כאשר בנוסף קיימת הגבלת תנועה.

 

 

ילד נכה:

 

חוזר הביטוח הלאומי – גמלת ילד נכה לילדים עם סכרת נעורים התלויה באינסולין (2016).

 

חוזר הביטוח הלאומי – אופן קביעת הזכאות לילד נכה עם סכרת (2015).

 

חוזר הביטוח הלאומי בעניין זכאות לגמלת ילד נכה לילדים עם אלרגיה.

 

חוזר הביטוח הלאומי – ילד נכה – אוטיזם PDD מעודכן 28.10.13

 

 

נכות כללית:

 

תדריך לרופא מוסמך (יולי 2013).

 

חוזר הביטוח הלאומי (1871) בנושא תשלום כפל גמלאות – נכות.

 

חוזר הביטוח הלאומי (1893) נכות פסיכיאטרית לתקופה זמנית נוספת.

 

 

ביטוח ותושבות:

 

התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות.

 

משרד התחבורה:

 

נוהל הגשה וטיפול בבקשה לתו נכה במשרד התחבורה