ילד נכה – ילד שסובל מאלרגיה

 

 

לשם אחידות ההחלטות בין הסניפים השונים נכתבו ע"י המוסד לביטוח לאומי הנחיות לעניין גמלת ילד נכה לילדים עם אלרגיה למזון.   ע"פ חוזר ילד נכה מספר 1978, נדרשים המבוטחים לקיים מספר תנאים על מנת לקבל גמלת ילד נכה, כמפורט להלן :

 

מקרים בהם קיים תיעוד על התקף עם רכיב נשימתי:

תנתן זכאות בגין עילת השגחה בשיעור 50% אם מתקיימים התנאים הבאים:

א.קיימת אלרגיה למזון בהתאם לתבחינים המקובלים.

ב.קיימת המלצה מרופא מומחה לאלרגיה למזרק אפיפן.

ג. קיים תיעוד לתגובה אלרגית כולל מרכיב נשימתי או שוק אנפילקטי (יש לקבל תיעוד ממוסד רפואי מוכר בו טופל הילד, בסמוך לקרות האירוע הכולל פירוט האבחנה, התגובה ואופן הטיפול.

 

מקרים בהם ניתן לאשר זכאות גם ללא עדות לגובה אלרגית עם מרכיב נשימתי או שוק אנפילקטי:

 

א.במקרים בהם לא קיימת עדות לתגובה אלרגית אך מתקיימים כל התנאים הבאים:

א.1  קיימת מחלת אסטמה פעילה (נדרש אישור רופא ריאות או אלרגיה מטפל).

א.2 לילד יש עדות לאלרגיה למזון.

א.3 קיימת אלרגיה למזון בהתאם לתבחינים המקובלים.

א.4 קיימת המלצה מרופא מומחה לאלרגיה, למזרק אפיפן.

 

ב. מקרים בהם יש לילד ליקוי התנהגותי או בעיה אחרת הפוגעת בשיקול דעתו בהשוואה לבני גילו ופוגעת במודעות לסיכונים, מהווה סיבה למתן זכאות גם ללא עדות לתגובה אלרגית עם מרכיב נשימתי או שוק אנפילקטי.

 

 

רק בריאות !