תפריט ראשי תחומי עיסוק

גזזת

 בשנות הארבעים עד שנות השישים, ביצעה מדינת ישראל טיפולים רדיואקטיבים קשים על העולים החדשים שהגיעו ממדינות צפון אפריקה, בכוונה להימנע מהתפשטות מחלת הגזזת. מאחר ולא ננקטו כל אמצעי זהירות לצורך הגנה על העולים אשר עברו את טיפולי ההקרנות, החלו רבים מהם לסבול מבעיות עור קשות, צלקות, התקרחויות ומחלות סרטן שונות, אשר הופיעו שנים רבות לאחר טיפולי ההקרנות.

בשנת 1995 חוקק החוק לפיצוי נפגעי גזזת, המאפשר למי שעבר טיפולי הקרנות וחלה באחת המחלות הקבועות בחוק, לקבל פיצויים מהמדינה. (במקרים מסוימים רשאים גם בני המשפחה של נפגעי הקרנות אשר הלכו לעולמם, לתבוע את הפיצויים מתוקף היותם שארים של אותם נפגעים).

את התביעה לקבלת הפיצויים יש להגיש למשרד הבריאות המחזיק ברשימות השמות של אלה שעברו בזמנו את הטיפולים למניעת גזזת. לאחר שימצא כי התביעה הינה בעלת בסיס ראשוני עובדתי מספק, יוזמן התובע בפני "ועדת מומחים" המורכבת משופט ושני רופאים, אשר תבחן את המקרה ותקבע אם אכן התובע עבר טיפול למניעת גזזת בשנים הרלוונטיות. ככל שהוועדה תאשר את זכאותו הראשונית של התובע, תיקבע נכותו בהתאם למצבו הרפואי ע"י  "ועדה רפואית".

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית לעררים ועל החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.

מי שנקבעה נכותו בגין ההקרנות ומצבו הרפואי הוחמר, רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב ולהיבדק מחדש ע"י ועדה רפואית.

גובה הפיצויים

מענק
מי שנקבעו לו בין 40%-74% נכות לצמיתות זכאי לקבלת פיצוי חד פעמי בסך של 50,000 ₪.

מי שנקבעה נכותו על 75% לצמיתות ומעלה, זכאי לקבלת סכום פיצויים חד פעמי בסך של 100,000 ₪.

מי שנקבעה לו נכות בין 5% ל- 39%, תשלם לו המדינה מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב-70. לענין זה, "סכום בסיסי" – סכום שהיחס בינו לבין הקיצבה המלאה, שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע לבין 100%.

קצבה
א. נקבעו לנפגע 100% נכות, תשולם לו קצבה בסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק.
ב. נקבעו לנפגע פחות מ-100% נכות, תשולם לו קצבה בסכום שהיחס שבינו לבין סכום הקיצבה המלאה, שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע לבין 100%.

 

אתם מוזמנים ליצור קשר.