בר"ע 2384-06-14 נכות כללית – החלפת הרכב ועדה

 

 
בר"ע 2384-06-14

ניתן ביום 17 ספטמבר 2014

 פלוני המערער
                     –
המוסד לביטוח לאומי המשיב

בפני: השופטת רונית רוזנפלד

בשם המערער – עו"ד מירב אפרים

בשם המוסד – עו"ד שרית דימרי-דבוש

פסק דין

 

 

  1. במהלך הדיון שהתקיים לפני הודיעו הצדדים על הסכמתם להמלצת בית הדין כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 5 להחלטת בית הדין מיום 9.7.14, לפיה עניינו של המבקש יוחזר אל הוועדה הרפואית לעררים בהרכב אחר.
  2. ניתן בזה תוקף להסכמת הצדדים כאמור לעיל. עניינו של המבקש יוחזר אל הוועדה בהתאם למוסכם. הוועדה בהרכבה החדש תתבקש לקבוע את נכותו של המבקש בגין מחלת הלימפומה ממנה הוא סובל בהתאם לסעיפי הליקוי אשר בתקנות. ככל שבין חברי הוועדה לא ימנה מומחה אונקולוג, תיוועץ הוועדה במומחה מתחום זה, שאינו דר' פריד. לפני הוועדה בהרכבה החדש לא יעמדו פרוטוקולי הוועדה הרפואית לעררים מיום 5.11.12 ואילך, לרבות חוות דעתה של דר' פריד. הוועדה תנמק את החלטתה באופן שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.

— סוף עמוד 1 —

  1. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לפני הוועדה לא יעמוד מסמך המוסד: "תדריך לרופא בנכות כללית". כמו כן מובהר כי על הוועדה להתייחס באופן ספציפי למבחן כושר העבודה כפי שעולה מסעיף 1(3)(4).
  2. המערער יוזמן לוועדה באמצעות ב"כ עו"ד מירב אפרים.
  3. המוסד לביטוח לאומי ישלם הוצאות שכ"ט עו"ד המערער בסך של 1500 ₪.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ד (17 ספטמבר 2014), בנוכחות הצדדים.

 
רונית רוזנפלד, שופטת