תפריט ראשי תחומי עיסוק

יפוי כח מתמשך

מהו יפוי כח מתמשך?

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להחליט כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים בעתיד אם וכאשר לא יהיה כשיר קוגניטיבית

העדר כשרות קוגנטיבית יכול להגרם בין היתר כתוצאה ממחלות דמנטיות למיניהן, הדרדרות מנטלית, פגיעה קוגניטיבית עקב תאונת דרכים או כל אירוע אחר אשר יגרום לממנה לאבד את היכולת להבין את הנעשה סביבו.

.

.

חשוב לדעת:

א. את יפוי הכח המתמשך מכינים מבעוד יום כל עוד האדם אדם מסוגל להחליט החלטות  ובו הוא בוחר מרצונו, מי יטפל בענייניו האישיים ו/או הרפואיים ו/או הרכושיים ביום בו הוא יהיה בלתי כשיר לקבל את ההחלטות הללו.

  • עניינים אישיים אליהם ניתן להתייחס ביפוי הכח המתמשך עשויים לכלול לדוגמא האם כאשר נותן יפוי הכח (הממנה) הופך לנזקק הוא ימשיך לגור בביתו, במוסד גריאטרי, בדיור מוגן וכדומה. כמו כן, דאגה לרווחתו האישית של הממנה וקיום צרכיו היומיומיים.
  • יפוי הכח המתמשך עשוי להתייחס אף לקבלת החלטות בעניינים רפואיים כמו: לקיחת או אי לקיחת תרופות מסוימות, טיפולים פולשניים וחודרניים, אשפוז בבית חולים, ניתוחים וכדו'.
  • ייפוי הכח המתמשך עשוי להתייחס אף לטיפול ברכוש דוגמת, נכסי הנדל"ן של הממנה, בחשבונות הבנק ובכל נכס אחר בו יש לממנה זכויות חוזיות או קנייניות.

ב. ההנחיות ביפוי הכח המתמשך עשויות להיות כלליות או ספציפיות עם מנגנונים מאד מפורטים.  כלומר הממנה החותם על יפוי הכח המתמשך יכול למנות אדם אחד שיהיה אחראי על החלטות רפואיות ואדם אחר שיהיה אחראי על ענייני רכוש.

ג.  כמנגנון הגנה עבור הממנה, ניתן לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים המפורטים בייפוי הכוח.

יפוי הכח המתמשך צריך גם לקבוע את המנגנון לפיו יוחלט מתי ובאיזה אופן יש למיופה הכח סמכות להתחיל לפעול בהתאם ליפוי הכח. לרוב מתייחסים למצב בו מיופה הכח ו/או מי

מבני משפחתו של הממנה יבחינו באי כשירות של הממנה לקבל החלטות. רצוי לצרף לכך תעודה רפואית המעידה על מצב של אי כשירות.

ד. יפוי הכח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

ה. ניתן לבטל ייפוי כח מתמשך בהודעה לאפוטרופוס הכללי. ניתן לעדכן את יפוי כח המתמשך במידה שהתיקון הוא טכני (כתובת, טלפון וכו'). במידה שהשינוי הוא מהותי, חובה לערוך ולהגיש יפוי כח מתמשך חדש.

.

.

מי רשאי לערוך יפוי כח מתמשך?

על מנת לערוך יפוי כח מתמשך חייבים לפנות לעורך דין שעבר הכשרה והוסמך באופן ספציפי על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) לעסוק בכך.

יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי הקובע את עתידו של הממנה וחשוב שיעשה בצורה מדוייקת ואחראית.

.

.

מי לא יוכל להתמנות כמיופה כח בייפוי כח מתמשך?

(1) אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך בתוקף

(2) עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי

(רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי)

(3) מי שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר)

(4) מי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל – לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש

(5) מטפל רפואי בתשלום של הממנה (למעט קרוב משפחה

(6) אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה)

(7) מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.

.

.

מצ"ב קישור למדריך המלא של משרד המשפטים בעניין יפוי כח מתמשך:

https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Documents/LastingPowerOfAttorney.pdf