תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בקריות

רח' אח"י אילת 50 קרית חיים, מיקוד 2626939

מחלקה
פקס
אבטלה
04-8467529
אמהות
04-8467558
נפגעי איבה
04-8467429
זקנה ושארים
04-8467422
נפגעי עבודה
04-8467429
נפגעי עבודה
04-8467429
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-8467467
נכות כללית
04-8467575
ניידות
04-8467575
סיעוד
04-8467551
שיקום
02-6463488
04-8467548
שיקום
02-6463488
04-8467548