תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בנתניה

רח' הרצל 68 נתניה, מיקוד 42392

מחלקה
פקס
אבטלה
09-8602748
אמהות
09-8602875
גביה מלא שכירים
09-8602773
גביה מעבידים
09-8602784
זקנה ושארים
09-8602807
נפגעי עבודה
09-8602737
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
09-8602851
09-8602737
נכות כללית
09-8602789
סיעוד
09-8602759
שיקום
02-6463488
09-8602712