תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בנצרת

רח' המחצבות 3 איזור התעשיה נצרת, מיקוד 16000

מחלקה
פקס
אבטלה
04-6027530
אמהות
04-6027529
נפגעי איבה
04-6027417
נפגעי עבודה
04-6027498
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-6027406
נכות כללית
04-6027578
נכות כללית - ועדות רפואיות
04-6027578
ניידות
04-6027495