תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בירושלים

רח' בן שטח 4 ירושלים, מיקוד 91007

מחלקה
פקס
אבטלה
02-6755415
נפגעי איבה
02-6755797
אמהות
02-6755475
נכות כללית
02-6755594
נכות כללית - ועדות רפואיות
02-6755716
ניידות
02-6755520
נפגעי עבודה
02-6755751
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
02-6755696