תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי ביפו

רח' התקומה 30 ת.ד. 8507 יפו, מיקוד 61084

מחלקה
פקס
אבטלה
03-5127189
נפגעי איבה
03-5127131
אמהות
03-5127189
גביה מלא שכירים
03-5127603
גביה מעבידים
03-5127270
נפגעי עבודה
03-5127402
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
03-5127131
נכות כללית
03-5127247
נכות כללית - ועדות רפואיות
03-5127614
זקנה ושארים
03-5127176
סיעוד
03-5127155