תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי באשקלון

רח' הנשיא 101 אשקלון, מיקוד 78328

מחלקה
פקס
אבטלה
08-6741154
איבה
08-6741131
אמהות
08-6740334
גביה מלא שכירים
08-6741150
גביה ממעסיקים - משק בית
08-6741172
נפגעי עבודה
08-6741131
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
08-6741178
נכות כללית
08-6741158
נכות כללית - ועדות רפואיות
08-6741132
ניידות
08-6741116
שיקום
08-6463488
08-6741115
זקנה ושארים
08-6740363
סיעוד
08-6741173