אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה" ?

 מאמר מאת: עו"ד מירב אפרים

 תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, ולעצמאי, תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו, וכן תאונה אשר ארעה לעובד או לעצמאי בדרך אל העבודה וממנה, ובנסיבות כמפורט בחוק. להלן פירוט הנסיבות בהן תאונה עשויה להחשב כ"תאונת עבודה":

  1. תאונת עבודה היא תאונה שארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.
  2. תאונת עבודה היא תאונה שארעה לעובד בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל מקום העבודה או בדרכו ממקום העבודה אל מעונו, או בדרכו ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.  תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש. ישנן נסיבות בהן סטייה מן הדרך לשם תפילת בוקר או לשם ליווי של ילד אל גן ילדים, לא ישללו את ההכרה בתאונה כתאונת עבודה.
  3. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד בשעת עבודתו במקום העבודה, או בסמוך אליו, בעת שפעל להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש. 
  4. תאונת עבודה היא תאונה שארע לעובד בזמן עבודתו, כאשר פגע בו אדם אחר באמצעות חפץ הנמצא במקום העבודה, ובלבד שלעובד הנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה. 
  5. תאונת עבודה היא תאונה שארעה לעובד (שכיר) במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו ממקום העבודה, אל אותו מקום סעודה, או בחזרה מאותו מקום סעודה אל מקום העבודה.
  6. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד (שכיר), חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, בשעת מילוי תפקידו זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכו למלא את התפקיד ובדרכו חזרה ממנו.
  7. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד (שכיר) בדרכו ממקום העבודה או מביתו אל מקום בחינה שהוא נבחן בה לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל מקום העבודה או אל ביתו.

בחינת זכאותו של נפגע להכרה בתאונה כ"תאונת עבודה" אינה עניין של מה בכך. כפי שמובא לעיל, הגדרת "תאונת עבודה" מורכבת הן מהנסיבות העובדתיות של כל מקרה והן מהפרשנות המשפטית הניתנת למונחים שונים בחוק. ליווי של עו"ד הבקיא בתחום הביטוח הלאומי, כבר מראשית התביעה, חיוני ביותר.