תפריט ראשי תחומי עיסוק

עילות תביעה נוספות בגין תאונת עבודה

 

ישנם מקרים בהם תאונת עבודה עשויה להקנות למבוטח זכות לפיצויים לפי פוליסות ביטוח. לדוגמא, תאונת עבודה יכולה לזכות את הנפגע גם בפיצוי לפי פוליסת ביטוח חבות מעבידים או לפי פוליסת תאונות אישיות. פגיעה של ספורטאי מקצועי יכולה להיחשב כ"תאונת ספורט" והנפגע יוכל לתבוע גם את פוליסת הביטוח לפי חוק הספורט. תאונה בדרך לעבודה יכולה אף להיות "תאונת דרכים" ולזכות את הנפגע בפיצויים מהחברה המבטחת. כאשר מדובר ב"תאונה בשטח ציבורי" אשר נגרמה עקב רשלנות של הרשות המקומית עשויה לקום עילת תביעה לפיצויים נגד החברה המבטחת את הרשות המקומית ו/או נגד מזיק אחר.

 

במידה והנפגע רכש לעצמו ביטוח "אבדן כושר עבודה" הוא עשוי להיות זכאי גם לתשלומים חודשיים בהתאם לתנאי הפוליסה שרכש.  רצוי גם לבחון את תקנון קרן הפנסיה בה מבוטח הנפגע (העמית) שכן ישנם מקרים בהם נפגע שנותרה לו נכות כתוצאה מתאונה, זכאי לקבל גם תשלום מקרן הפנסיה.