תפריט ראשי תחומי עיסוק

ועדות רפואיות לנפגע תאונת עבודה

עורך דין ביטוח לאומי - ועדות רפואיותלאחר שתאונה הוכרה כתאונת עבודה, ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת דרגת נכות. בעקבות הבקשה יוזמן המבוטח להתייצב בפני ועדה רפואית אשר תבדוק אותו ותקבע אם נותרה למבוטח נכות כלשהי כתוצאה מהתאונה. בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית, יקבע אם המבוטח זכאי לתשלום גמלה, זמנית או קבועה.

מי שתקבע לו דרגת נכות פחותה מ-9% לא יהיה זכאי לגמלת נפגעי עבודה.

מי שתקבע לו נכות זמנית בשיעור 100%-9% יקבל קצבה חודשית לתקופת הנכות הזמנית.

מי שתקבע לו דרגת נכות צמיתה בשיעור  מ-9% עד 19% יקבל מענק חד פעמי. סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. .

נכה עבודה שדרגת נכותו 100%-20% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) יקבל קצבה חודשית.

על החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת הנכות מעבודה רשאי המבוטח לערער לפני הוועדה הרפואית לעררים. גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית לפני הוועדה הרפואית לעררים. בוועדה הרפואית לעררים יושבים שלושה רופאים מומחים. הוועדה רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לשנותה או לבטלה, בין שהתבקשה לעשות כן ובין שלא התבקשה.

על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים. בית הדין יבחן באם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.

בכדי לממש את מירב הזכויות הרפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, יש חשיבות רבה לקבלת ליווי משפטי ע"י עורך דין לביטוח לאומי המנוסה בניהול ההליכים מול הוועדות הרפואיות, לרבות הגשת ערר, והגשת ערעור לבית הדין האזורי על החלטות הוועדה הרפואית לעררים.

אתם מוזמנים ליצור קשר.