תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונת דרכים של שוטר או חייל או סוהר

 

תאונת דרכים של אנשי שירות הבטחון (חייל / שוטר / שב"ס / משמר הכנסת)

ישנם מספר חוקים המסדירים את זכויותיהם של אנשי שירות הבטחון במקרה של תאונה אשר התרחשה במהלך השירות.

 

החוקים הרלוונטים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט -1949.

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (פלת"ד).

פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א – 1981,  אשר במקרה של תאונות שוטרים שנפגעו בתאונות מפנה לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) נוסח משולב.

 

מה הדין כאשר אנשי שירות הבטחון, חיילים, אנשי קבע, שוטרים או שב"ס נפגעים בתאונת דרכים או פגיעה אחרת במהלך השירות.   את מי עליהם לתבוע ?  קיימות מספר אפשרויות והן משתנות בהתאם לנסיבות הפגיעה הרלוונטית ואופי השירות.    להלן אתייחס בקצרה לאפשרויות השונות:

 

 

תאונת דרכים של חייל בשירות חובה פעיל:

התביעה תוגש לקצין תגמולים, בין אם מדובר בפעילות מבצעית ובין אם לאו.

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים אזרחיים בלבד. לחייל יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.   אם בוחר בתביעה לקצין תגמולים צריך להגיע לנכות בשיעור 10% לכל הפחות במשרד הבטחון בכדי להיות זכאי לתגמול.

אם מדובר בתאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים בלבד – התביעה תוגש רק לקצין תגמולים.

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים ורכבים אזרחים – לחייל יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כאשר ניתן לתבוע לפי חוק הפיצויים, רק אם יקבע כי הנהג של הרכב האזרחי אשם.

 

תאונת דרכים של חייל בשירות חובה, אשר נמצא בחופשה:

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים אזרחיים בלבד. לחייל יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.   אם בוחר בתביעה לקצין תגמולים צריך להגיע לנכות בשיעור 20% לכל הפחות בכדי להיות זכאי לתגמול.

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים ורכבים אזרחים – לחייל יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כאשר ניתן לתבוע לפי חוק הפיצויים, רק אם יקבע כי הנהג של הרכב האזרחי אשם.  (אם בוחר בקצין תגמולים – צריך בין היתר, להגיע לנכות בשיעור 20% לכל הפחות, במשרד הבטחון בכדי לזכות בתגמול לפי חוק הנכים).

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים בלבד – התביעה תוגש רק לקצין תגמולים.

 

תאונת דרכים של חייל בשירות קבע / מילואים אשר נפגע בתאונת דרכים בזמן פעילות מבצעית:

תאונת דרכים בה מעורבים רק רכבים צבאיים – תביעה לקצין תגמולים

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים ורכבים אזרחיים – לחייל הקבע יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כאשר ניתן לתבוע לפי חוק הפיצויים, רק אם יקבע כי הנהג של הרכב האזרחי אשם בתאונת הדרכים.

אם לנהג הרכב האזרחי אין ביטוח חובה והוכח כי הנהג אשם בתאונת הדרכים, יוכל החייל שנפגע לתבוע את "קרנית". כאשר האשמה לתאונת הדרכים היא של הרכב האזרחי, ניתן לחילופין לבחון היתכנות לתביעה לפי פקודת הנזיקין. בכל מקרה החייל יבחר פיצוי ממקור אחד.

 

תאונת דרכים של חייל בשירות קבע / מילואים אשר נפגע בתאונת דרכים בזמן פעילות לא מבצעית:

תאונת דרכים בה מעורבים רק רכבים צבאיים – תביעה לקצין תגמולים

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים ורכבים אזרחיים – לחייל הקבע יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כאשר ניתן לתבוע לפי חוק הפיצויים, רק אם יקבע כי הנהג של הרכב האזרחי אשם בתאונת הדרכים.

אם לנהג הרכב האזרחי אין ביטוח חובה והוכח כי הנהג אשם בתאונת הדרכים, יוכל החייל שנפגע לתבוע את "קרנית". כאשר האשמה לתאונת הדרכים היא של הרכב האזרחי, ניתן לחילופין לבחון היתכנות לתביעה לפי פקודת הנזיקין. בכל מקרה החייל יבחר פיצוי ממקור אחד.

תאונת דרכים בה מעורבים רק  רכבים אזרחיים – ניתן להגיש תביעה אזרחית לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וככל שמדובר בתאונת עבודה – ניתן לתבוע גם את המוסד לביטוח לאומי.

 

 

תאונת דרכים של חייל בשירות קבע / מילואים אשר נפגע בתאונת דרכים בזמן חופשה מאושרת:

תאונת דרכים בה מעורבים רק רכבים צבאיים – תביעה לקצין תגמולים

תאונת דרכים בה מעורבים רכבים צבאיים ורכבים אזרחיים – לאיש הקבע יש בחירה בין הגשת תביעה לקצין תגמולים לבין הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כאשר ניתן לתבוע לפי חוק הפיצויים, רק אם יקבע כי הנהג של הרכב האזרחי אשם.

אם לנהג הרכב האזרחי אין ביטוח חובה והוכח כי הנהג אשם בתאונת הדרכים, יוכל החייל שנפגע לתבוע את "קרנית". כאשר האשמה לתאונת הדרכים היא של הרכב האזרחי, ניתן לחילופין לבחון היתכנות לתביעה לפי פקודת הנזיקין.בכל מקרה החייל יבחר פיצוי ממקור אחד.

תאונת דרכים בה מעורבים רק  רכבים אזרחיים – ניתן להגיש תביעה אזרחית לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וככל שמדובר בתאונת עבודה – ניתן לתבוע גם את המוסד לביטוח לאומי.

 

תאונת דרכים של שוטר / שירות בתי הסוהר, בזמן פעילות מבצעית:

במקרה של תאונת דרכים של שוטר בזמן פעילות מבצעית ("חבלת שירות"), התביעה תוגש לקצין התגמולים או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נגד ביטוח החובה בחברת "ענבל".

 

תאונת דרכים של שוטר / שירות בתי הסוהר, בזמן פעילות לא מבצעית או בזמן חופשה מאושרת:

במקרה של תאונת דרכים של שוטר בזמן פעילות לא מבצעית, התביעה תוגש למוסד לביטוח לאומי (תאונת עבודה) וכן תוגש תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נגד ביטוח החובה בחברת "ענבל".

 

תאונת דרכים של אזרח אשר נפגע מרכב צבאי:

אזרח שנפגע בתאונת דרכים מרכב צבאי יוכל להגיש תביעה רק כנגד קצין התגמולים. על האזרח מוטלת חובה להוכיח כי התאונה נגרמה בעקבות רשלנות של הנהג ברכב הצבאי וכן עליו להוכיח את מידת הרשלנות.

יש לפנות אל חטיבת ביטוח ותביעות במשרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/nezikin/Pages/claims.aspx

האזרח צריך להגיע לנכות מינימלית של 10% בכדי להיות זכאי לפיצוי מקצין התגמולים. כאשר קצין התגמולים רשאי להפחית את הפיצוי אם ימצא שלאזרח היתה רשלנות תורמת לקרות התאונה.  בית המשפט יהיה רשאי לקבוע את גובה הפיצויים לפי מידת הרשלנות של הצדדים.

לאזרח שנפגע מרכב צבאי אין אפשרות לבחור להגיש תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

 

 

מספר הבדלים בין מסלולי התביעה השונים:

 

בתביעה נגד קצין התגמולים:

 

א. החייל נדרש להוכיח  אחריות/אשמה של הנהג ברכב הפוגע, אחרת תדחה התביעה.

ב. במידה וקצין התגמולים ימצא כי התנהגות החייל הפגועים היתה לא ראויה ("התנהגות רעה חמורה" לפי ס' 9 לחוק הנכים)  וגרמה לנכות –

הוא עלול להפחית את הפיצויים. לדוגמה נהיגה במהירות מופרזת או רשלנית.

ג. החייל יקבל פיצוי רק אם נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 10% ומעלה..

ד. החייל יהיה זכאי להגיש תביעה להחמרת מצב בעתיד, ככל שתהיה החמרה הקשורה לתאונה.

ה.   גובה הקצבה החודשית אחיד בחוק ואינו תלוי בגובה ההשתכרות של החייל.

 

בתביעה לפי חוק הפיצויים (פלת"ד) :

 • החייל/שוטר לא צריך להוכיח אשמה, האחריות מוחלטת מכל החוק.
 • התנהגות החייל אינה משפיעה על גובה הפיצויים.
 • הפיצויים נקבעים לפי מספר ראשי נזק לרבות, כאב וסבל והוצאות שונות) ומשולמים לרוב בתשלום חד פעמי.
 • החייל/שוטר לא יהיה זכאי לפתוח את התביעה שוב במקרה של החמרת מצב.

 

 

בתביעה לפי חוק הביטוח הלאומי  :

ההכרה בתאונה תהיה לפי פרק פגיעה בעבודה,  ככל שהתאונה התרחשה תוך כדי ועקב השירות, או בדרך מ/אל הבסיס.

 • החייל/שוטר יהיה זכאי למענק חד פעמי ככל שתקבע לו נכות צמיתה בשיעור 9-19%.
 • החייל/שוטר יהיה זכאי לקצבה חודשית קבועה, ככל שתקבע לו נכות של 20% ומעלה.
 • גובה המענק והקצבה מחושבים מתוך השכר החודשי של החייל / שוטר.
 • החייל/שוטר יהיה זכאי לפתוח את התביעה שוב במקרה של החמרת מצב.

 

 

בתביעה לפי פקודת הנזיקין :

 • כדי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין יש להוכיח אחריות / רשלנות של הצד המזיק.
 •  ניתן לקבל נכות גם בגין נכות הנמוכה מ- 10%.
 • במידה של רשלנות תורמת מצד החייל / השוטר אשר תרמה להיווצרות הנזק, היא תובע בחשבון לעניין הפיצויים.
 • הפיצוי המתקבל יהיה חד פעמי ויקבע על בסיס פרמטרים שונים לרבות שכרו של הנפגע והנזק העתידי.
 • לא ניתן לפתוח את התביעה במקרה של החמרת מצב.

 

לסיכום:

בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון 29 לחוק הנכים אשר משנה את מעמדם של אנשי הקבע / שוטרים / אנשי שב"ס,     בהתייחס לתאונות שארעו לאחר מועד תיקון החוק. אם התאונה ארעה תוך כדי פעילות מבצעית ("חבלת שירות"), רשאי איש הבטחון לבחור בין תביעה לקצין התגמולים (לפי חוק הנכים) לבין תביעה לפי חוק הפיצויים.

אם התאונה ארעה תוך כדי פעילות שאינה מבצעית, רשאי איש שירות הביטחון לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי (תאונת עבודה) וגם בתביעה אזרחית לפי חוק הפיצויים או פקודת הנזיקין, בהתאמה.

כאשר לאיש שירות הבטחון יש אפשרות לבחור מבין מספר מסלולים, רצוי שהבחירה תעשה לאחר התייעצות עם עורך דין שמתמחה בתאונות דרכים,  משרד הבטחון ובחוקי המוסד לביטוח לאומי.   תמונה כוללת של הזכויות יכולה להבטיח שהנפגע יבחר במסלול הנכון למימוש זכויותיו.

 

עברת תאונת דרכים במסגרת השירות הצבאי או בעת תפקידך כשוטר,   צור איתנו קשר למימוש מלא של זכויותיך !