תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונת דרכים של שוטר או חייל או איש שב"ס

 

מה הדין כאשר אנשים המשרתים בשירותי הביטחון השונים (שוטרים או חיילים בזמן שירותם או אנשי שירות בתי הסוהר)  נפגעים בתאונות דרכים ?  האם יש הבדל  אם תאונת הדרכים מתרחשת בזמן השירות עצמו, בדרך מהבית אל הבסיס או להיפך, או בזמן חופשה של החייל?

במקרים המתוארים לעיל עומדות בפני אנשי השירות הזכות לבחור באחת מבין שתי אפשרויות למימוש זכויותיהם, 

האפשרות הראשונה היא הגשת תביעה נגד חברת הביטוח של הרכב בביטוח חובה;

האפשרות השניה היא הגשת תביעה נגד קצין התגמולים במשרד הביטחון.

 

מי רשאי לתבוע?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (להלן: "חוק הנכים") מעגן את זכאותם של חיילי צה"ל המשרתים בשירות קבע או חיילים משוחררים לפיצוי בגין חבלה במהלך שירותם.     חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א 1981 וחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א – 1981, הקובעים כי גם שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשירות בתי הסוהר יכללו במסגרת חוק הנכים ויפעלו למימוש זכויותיהם באופן בו פועלים חיילי צה"ל.

כן קובע חוק הנכים כי מחלה, החמרת מחלה או חבלה הגורמת לאיבוד כושר לפעול פעולה רגילה, גופנית או שכלית, או פחיתת כושר זה, שנגרמו לחייל בשירות קבע או לחייל משוחרר, שאירעה בתקופת השירות ועקב השירות.

 

תאונת דרכים שנגרמה לחייל ("חבלה")

 חוק הנכים קובע זכאות לחייל שנפגע בתאונת דרכים, אך מצמצם את הזכאות לחבלה שנגרמה בתקופת השירות ועקב השירות.

הביטוי "בתקופת השירות ועקב השירות" כולל גם חבלה שאירעה בדרך אל המחנה או ממנו, ובלבד שהשהות מחוץ למחנה היתה כדין, ולא נעשו בדרך הפסקו או סטיות של ממש, שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו.

 לגבי חייל בחופשה – חבלה לעניין חוק הנכים תיחשב רק אם נגרמה בדרכו של החייל מן המחנה אל יעד החופשה או בדרכו אל המחנה מיעד החופשה.

 

תביעה נגד קצין התגמולים

 בהתאם לחוק הנכים, תובע תגמול לפי החוק יפנה לקצין התגמולים.

הבקשה לתגמול בגין חבלה תוגש עד 3 שנים מתום השירות, אלא אם מתקיימים התנאים הבאים – החבלה נרשמה, לא יהיה קושי בהשגת ראיות חרף חלוף הזמן, ההשהיה בהגשת התביעה לא הביאה להחמרה במצב, ההשהיה לא תקשה על המדינה לממש זכויותיה לגבי צד ג'.

 

ערעור על החלטת קצין התגמולים

 הגשת ערעור על החלטת קצין התגמולים תיעשה בפני ועדת ערעור בתוך 30 יום מיום שקיבל התובע את קביעת קצין התגמולים. על מועד זה, ניתן לבקש הארכה בת 30 יום.    ועדת הערעור תדון בהחלטת קצין התגמולים ותנמק החלטתה.    על החלטת ועדת הערעור ניתן להגיש ערעור  בשאלה משפטית בלבד (בניגוד לשאלה עובדתית),  לבית המשפט המחוזי.

 

 בגין חבלה שניתן לתבוע בגינה פיצויים לפי חוקים אחרים, כגון חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ניתן לתבוע ב-2 מסלולים חלופיים – את קצין התגמולים או את חברת הביטוח.   את איזה מהגופים כדאי לתבוע?   

להלן נמנה בקצרה יתרונות וחסרונות של ההליכים השונים:

 

תביעה נגד קצין התגמולים

יתרונות

 א.     מי שתבע את קצין התגמולים ולא קיבל כספים או שקיבל והחזירם, לא נחסמת בפניו הדרך לתבוע גם את חברת הביטוח.

ב.     קביעת ועדה רפואית של קצין התגמולים ביחס לאחוזי נכות צמיתה תחייב גם בתביעה נגד חברת הביטוח.

ג.      חוק הנכים מעניק זכויות נוספות מלבד תגמולים, כגון אפשרות לבדיקה בעקבות החמרת מצב רפואי.

ד.     אגף השיקום מסייע בשיקום התובע, לרבות שיקום רפואי, כלכלי וטיפולי, לכל ימי חייו.

 

חסרונות

 א.     נכות צמיתה הנמוכה מ-10% נכות, אינה מזכה את הנפגע בתשלום מקצין התגמולים.

ב.     קצין התגמולים עשוי לדחות תביעה בגין תאונת דרכים שנגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה (מהירות מופרזת, נהיגה ברכב ללא רשות).

ג.      יש להוכיח היעדר אשמה בגין תאונת הדרכים.

ד.     יש להוכיח קשר סיבתי בין המצב הרפואי לבין תאונת הדרכים.

ה.     גובה הגמלאות קבוע ואינו נגזר  משכרו של התובע.

 

תביעה נגד חברת הביטוח

יתרונות

א.       ניתן לקבל נכות גם בגין נכות הנמוכה מ- 10%.

ב.        בתביעה מול חברת ביטוח בגין תאונת דרכים,  אין משמעות לגורם ה"אשם" בתאונת הדרכים.

ג.         הפיצוי הכספי המשולם מחברת הביטוח בגין תאונת הדרכים, עשוי להיות מהיר וגבוה מהפיצוי מקצין התגמולים.

ד.        שכרו של הנפגע לפני תאונת הדרכים משפיע במישרין על גובה הפיצוי אשר ישולם לו מחברת הביטוח.

 

חסרונות

חברת הביטוח לא מעניקה הטבות וטיפולים בהיקף שמעניק משרד הביטחון.

 

לסיכום,  יש יתרונות וחסרונות הגשת תביעה לתאונת דרכים לכל אחד מהגופים.  כאשר מדובר בתאונת דרכים קשה, לא פעם יש יתרון בהגשת תביעה לקצין התגמולים נוכח ההטבות שמעניק משרד הביטחון.  בתאונת דרכים קלה יחסית, בה לא נקבעה נכות צמיתה ולא צפויה החמרה במצב הרפואי, רצוי לתבוע את חברת הביטוח.

 מתי עלולה להתעורר בעיה? חוק הנכים קובע, כי פניה שנעשתה לקצין התגמולים חייבת להתברר עד תומה לפני שהתובע פונה לחברת הביטוח בגין תאונת הדרכים. בנוסף, קובע החוק כי משרד הביטחון וחברת הביטוח רשאיות להגיע להסכם פשרה המחייב את התובע ומגביל אותו בגובה הפיצויים.