תפריט ראשי תחומי עיסוק

תאונות ספורט

כאשר ספורטאי מקצועי נפגע במהלך פעילות ספורט באופן חמור, עלולה להיווצר גם פגיעה ביכולת השתכרותו.

בכדי להבטיח את הכנסתו של הספורטאי הנפגע בתקופה בה נבצר ממנו להמשיך להתאמן או לשחק,  קיימים מספר מסלולים בהם הוא יכול לפעול:

  • פוליסת ביטוח מכוח חוק הספורט.
  • פוליסות ביטוח אישיות לספורטאים. (ביטוח מנהלים, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה וכו')
  • תביעות לפי פקודת הנזיקין.
  • תביעה כנגד ביטוח לאומי, תאונת עבודה (בכפוף לקבוע בצו לסיווג מבוטחים).

עורך דין ביטוח לאומי - תאונות ספורט

 

פוליסת ביטוח מכוח חוק הספורט

בהתאם לחוק הספורט "אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות המאורגנות בידם ו/או מטעמם".
פוליסת הביטוח מכסה טיפולים רפואיים ראשוניים בסיסיים ומעניקה פיצוי מינימלי עבור אובדן ימי עבודה, נכות ומוות אשר לרוב אינו משקף את הנזק הכלכלי ממנו סובל הנפגע.

 

פוליסות ביטוח אישיות לספורטאים

פוליסות אלו הנן פוליסות רשות וארגוני הספורט השונים אינם מחויבים לבטח את הספורטאים בפוליסות מסוג זה. 

 

תביעות לפי פקודת הנזיקין

כאשר פגיעה של ספורטאי נגרמת כתוצאה מרשלנות כלשהי של צד שלישי, יכול הספורטאי הנפגע להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין בעילת רשלנות. דוגמאות לרשלנות של ניתן למצוא באי תקינות מתקני הספורט, תחזוקה לקויה של המתקנים ו/או הציוד. רשלנות ניתן למצוא אף בהבטחת שווא של ארגוני הספורט לבטח את הספורטאי בפוליסות מבלי לעשות זאת בפועל.

 

תביעות כנגד ביטוח לאומי בגין תאונות עבודה

על פי החוק אדם הנפגע במהלך עבודתו, זכאי להגיש תביעה לתאונת עבודה, בכדי לקבל דמי פגיעה, מענק או קצבה, במקרה ונותרה לו נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה (ראה בהרחבה פרק"תאונות עבודה"). יחד עם זאת, ספורטאים מקצועיים לא תמיד מוגדרים עפ"י החוק כ"עובדים" או "עצמאיים" וכתוצאה מכך, הם אינם מבוטחים בביטוח פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

משרדה של עוה"ד מירב אפרים המתמחה בתחום, יסייע לכם במימוש זכויותיכם מול חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי.

אתם מוזמנים ליצור קשר.