תפריט ראשי תחומי עיסוק

פיצוי לנפגע תאונת דרכים

בעקבות פגיעה בתאונת דרכים, הנפגע זכאי לפיצוי מחברת הביטוח.  כיצד מחושב הפיצוי לנפגע תאונת דרכים? ככלל, גובה הפיצוי נקבע לאחר שמצבו של הנפגע מתייצב וככל שנותרה לו נכות , מדובר בנכות צמיתה.  להלן נפרט את "ראשי הנזק" העיקריים לפיהם מחשבים את הפיצוי לנפגע תאונת דרכים: 

 

  1. הוצאות רפואיות – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי בין היתר להחזר הוצאות רפואיות כוללות טיפולים רפואיים (למעט כאלה המכוסים ע"י קופ"ח) כגון אשפוזים, ניתוחים, תרופות ואביזרים, עזרה סיעודית.

  2. עזרת הזולת – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי להחזר הוצאות האנשים אשר סייעו לתובע, כגון קרובי משפחה. מדובר על סיוע בעבודות משק בית, הסעות וכיוצ"ב.

  3. הוצאות נסיעה – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי בגין נסיעות שביצע התובע לצורך טיפולים בעקבות התאונה, הוא זכאי לקבלת החזר, לרבות אם נזקק לרכישת רכב המותאם לבעלי מוגבלות.

  4. הפסד שכר ואבדן כושר השתכרות – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי עבור התקופה בה התובע לא היה מסוגל לעבוד ונגרמו לו הפסדי שכר. במידה והתובע איבד מכושרו לעבוד, הוא זכאי להחזר בגין הפסד שכר עתידי. גם במקרה בו חייו של אדם קוצרו בעקבות התאונה, הוא או היורשים, יהיו זכאים לפיצוי בגין השתכרות עתידית שנמנעה ("הלכת השנים האבודות").  הפיצוי יהיה תלוי בגובה השתכרות התובע עד למועד התאונה ובהתאם לשיעור הנכות שנקבעה לו. בבחינת גובה הפיצוי, נבדקות תקופת אי הכושר לעבוד, אחוזי הנכות הזמנית והנכות הצמיתה. מחושבים הפסדי שכר בפועל וחישוב עתידי ע"פ אחוזי הנכות התפקודית שנקבעו לתובע, כפול חודשי העבודה שהיו צפויים לו, כפול מקדם היוון אקטוארי. בחוק קבועה תקרה מקסימלית להחזר – השכר הממוצע במשק כפול 3.

  5. התאמת דיור – במידה ומצבו של נפגע תאונת דרכים אינו מאפשר לו להמשיך ולגור בביתו, והוא נזקק לדירה המתאימה לצרכיו, כגון דירה בקומת קרקע, דירה עם מעלית, דירה המאפשרת תנועה בכסא גלגלים וכו', הוא זכאי לפיצוי בגין כך.

  6. הפסדי פנסיה -במידה וחלה פגיעה בתנאיו הסוציאלים של נפגע תאונת הדרכים או בהפרשות לפנסיה להן היה זכאי,  בעקבות הפסקת עבודה או במידה וחלה הרעה בתנאיו הסוציאלים בעקבות התאונה, יוכל לתבוע פיצוי בגין הפסדים אלה.

  7. כאב וסבל – נפגע תאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי בגין "כאב וסבל".  כאב וסבל הוא למעשה פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לנפגע בתאונת דרכים. פיצוי זה הוא נגזרת של אחוזי הנכות הרפואית שנקבעה לתובע בעקבות התאונה. החישוב כולל את גיל הנפגע, אחוזי הנכות שנקבעו לו ומספר הימים בהם שהה באשפוז. הפיצוי לנפגע תאונת דרכים בגין רכיב זה, מוגבל בחוק.

  8. הוצאות משפט – נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין הוצאות המשפט להן נזקק בניהול המשפט נגד חברת הביטוח.

 

מהו תשלום תכוף וכיצד מקבלים אותו?

פציעה בתאונת דרכים פעמים רבות מונעת מהנפגע להמשיך ולעבוד, לצורך שיקום והחלמה. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לנפגע בתאונת דרכים לקבל פיצוי מחברת הביטוח עוד לפני הפיצוי הסופי. פיצוי זה קרוי "תשלום תכוף". זוהי למעשה מקדמה שמשלמת חברת הביטוח, והיא מאושרת ע"י בית המשפט, אשר השתכנע כי לתובע זכות לפיצויים, הגם שטרם הוכח כי אכן מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק.

תשלוף תכוף הוא, אם כן, סעד מיידי שנועד להקל על התובע, אך הוא אינו מכריע בתביעה העיקרית.

את הבקשה לתשלום תכוף יש להגיש לבית המשפט בתמיכת תצהיר ובנפרד מהתביעה הראשית. לפני הגשת בקשה לתשלום תכוף, יש לפנות ראשית לחברת הביטוח ואם זו מסרבת, יש לפנות לבית המשפט. בבקשה לבית המשפט יש לפרט את פרטי התובע, פרטי הזולת התומכים בו בעקבות התאונה, פרטי הפגיעה, פרטי התאונה, גובה הכנסות, עיסוק והוצאות.