תפריט ראשי תחומי עיסוק

פוליו

עו"ד ביטוח לאומי - נפגעי פוליוהחוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007, נועד לפצות את נפגעי הפוליו תושבי ישראל, שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים (החל מ – 14.5.1948).

לפי החוק מי שיוכר כנפגע פוליו, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות (מוגבלות בניידות). הפיצוי והקצבה לנפגעי הפוליו אינם משפיעים על הקצבאות האחרות, שמשולמות לנפגעי הפוליו.

פיצוי חד-פעמי משולם לנפגע על-פי אחוזי הנכות או המוגבלות בניידות שנקבעו לו לצמיתות.

# אחוזי נכות רפואית/
אחוזי מוגבלות בניידות
סכום הפיצוי
1. עד 74% 50,000 ₪
2. 75% עד 94% 100,000 ₪
3. 95% ומעלה 120,000 ₪

הפיצוי יינתן בנוסף למענק או לקצבה החודשית:

  • הקצבה משולמת למי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה.
  • למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, תשולם קצבה מלאה בסכום של 3,769 ₪.
  • למי שנקבעו אחוזי נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכים מ-100%, תשולם קצבה בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית (אחוזי המוגבלות בניידות).

מענק (במקום קצבה חודשית)

  • למי שנקבעה נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכה מ- 20%, ישולם מענק במקום קצבה לפי החישוב הבא:
    סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה מקבל קצבה (ראה חישוב הקצבה החודשית למעלה) כפול 70.

אתם מוזמנים ליצור קשר.