תפריט ראשי תחומי עיסוק

מהי תאונת דרכים

עורך דין תאונות דרכים

1. מהי תאונת דרכים?

אדם אשר נפגע בתאונת דרכים, תוך כדי נסיעה, נהיגה או הליכה ברגל, זכאי לפיצויים עבור נזקי גוף ונפש וזאת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975.

על פי החוק תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה ברכב, כניסה ויציאה נחשבים כתאונת דרכים. בגדר פגיעה במהלך שימוש ברכב מנועי, המקנה לנפגע פיצוי עפ"י החוק, כלולות גם פגיעות שאירעו בעת הכניסה לרכב או היציאה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו.

כן אף פגיעה שאירעה במהלך טיפול או תיקון דרך שנעשה ברכב ובלבד שטיפול שכזה נעשה בידי המשתמש עצמו ברכב, או בידי אדם אחר – מסייע, שאין עיסוקו בכך (מוסכניק, גרר).

חשוב לציין כי על פי חוק זה, אין צורך להוכיח "אשמה", כלומר אין חשיבות לשאלת האחריות לנזק, כך שאדם שנפגע בגופו, במה שמוגדר כתאונת דרכים, יהיה זכאי לפיצוי באופן אוטומטי לפיצוי, בהתאם להוראות החוק.

2. נפגעתי בתאונת דרכים – מי משלם לי את הפיצוי?

אם יש ברשותך ביטוח חובה בתוקף – הביטוח שלך ישלם לך ולנפגעי רכבך או הולכי הרגל שפגעת את פיצויי התאונה גם אם אתה אשם וגם אם לא.

במידה ולא היה לך ביטוח חובה בתוקף וללא ידיעתך ייתכן שתוכל לקבל את הפיצוי מהקרן לפיצויי נפגעי תאונות הדרכים – קרנית.

במידה ולא היתה לך פוליסת ביטוח חובה בתוקף ואינך אשם בתאונת הדרכים ניתן לתבוע את הנהג השני שמעורב בתאונת הדרכים ולקבל מהפוליסת ביטוח שלו את הפיצוי בעקבות תאונת הדרכים.

3. תביעתו של מי שנהג ברכב ללא ביטוח

נפגע אשר נהג ברכב בהיתר של בעל הרכב (כלומר ברשות של בעל הרכב),יהיה זכאי לפיצוי גם אם באותו זמן לא לרכב היה ביטוח חובה, או שהביטוח אינו מכסה את השימוש, זאת בתנאי שיוכח כי לא ידע שלרכב אין ביטוח, וכן כי לא סביר שהיה עליו לדעת עובדה זו.

סעיף 7 (א) לחוק הפיצויים מקנה למי שנפגע, כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את השימוש, לתבוע פיצויים מ"קרנית"- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים המהווה חברת ביטוח ממנה ניתן לתבוע פיצויים, זאת כאשר "הוא לא ידע על כך [על דבר היעדר ביטוח] ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שידע". היינו, התנאי לזכאות הוא כפול: התנאי הסובייקטיבי של אי ידיעת עובדת היעדר הביטוח והתנאי האובייקטיבי של העדר סבירות להנחת הידיעה.

הוראה זו היא חריג לשלילת הזכאות לפיצוי על פי חוק הפיצויים ממי שנוהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב: סעיף 5 (7) לחוק הפיצויים – לפיו לנוהג חסר ביטוח הנפגע בתאונת דרכים עצמית אין, ברגיל, תביעה נגד קרנית. כך גם, לנוהג חסר ביטוח לא תהא עילת תביעה נגד נהג אחר אף בתאונת דרכים בה מעורב רכב אחר.

4. תאונה עצמית

תאונה עצמית כשמה כן היא. תאונת דרכים שנגרמת לנהג הרכב ללא מעורבות של רכב אחר. הכוונה למקרים כגון, התהפכות של הרכב, התנגשות במכשול בכביש וכדומה.

במקרה של תאונה עצמית חשוב לאסוף עדויות וראיות ככל הניתן להוכחת אירוע התאונה, כגון שמות של עדים לאירוע (אם היו), תמונות ממקום האירוע והנזק שנגרם לרכב, קבלות על תיקון הרכב במוסך, תעודות רפואיות (סמוך ככל שניתן למועד האירוע), אישור משטרה ועוד.

בתאונת דרכים עצמית, מכוסה הפגיעה שגורם המבוטח לעצמו, כגון נוהג הנפגע בהתהפך רכבו שלו ללא מעורבות רכב נוסף, התנגשות במכשול וכיוצב', על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

במקרה של תאונת דרכים עצמית ברכב, כאשר אין עדי ראיה לתאונת הדרכים או נפגעים נוספים זולת הנוהג ברכב, יש לשקוד על איסוף ראיות רבות ככל האפשר אודות התאונה, כגון תמונות של זירת התאונה מיד לאחר קרות תאונת הדרכים, תמונות של הנזק לרכב, אסמכתאות לתיקון הרכב במוסך או חוות דעת שמאי בגין הנזק שנגרם לרכב, וזאת בנוסף למסמכים שבדרך כלל מתקבלים בעקבות התאונה כגון תיעוד רפואי או אישור משטרה.

יש לזכור, כי כבכל תביעה משפטית, גם על התובע הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה", משמע כי התובע להוכיח כי הוא אכן נפגע בתאונת דרכים, על מנת שיהיה זכאי לפיצוי. אם לא יוכח כי ארעה תאונת דרכים, תדחה התביעה.

5. תאונות דרכים במעורבות אוטובוסים

פעמים רבות נוסעים נפגעים בעת ירידה / עלייה מאוטובוס או בעת נפילה בתוך האוטובוס מכל מיני סיבות (איבוד שווי משקל, עצירה פתאומית של האוטובוס), במקרה כזה יכול הנפגע לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו בתאונה מאת חברת הביטוח אשר ביטחה את האוטובוס, ואין זה משנה אם התאונה אירעה באשמתו של הנפגע או שלא.

בחלק לא מבוטל ממקרי תאונות הדרכים מעורב בתאונה אוטובוס ציבורי, כאשר מרבית תאונות הדרכים באוטובוס מתרחשות במהלך עלייה או ירידה במדרגות האוטובוס או בנפילות ופציעות שמתרחשות בתוך האוטובוס מסיבות שונות. על כן בניגוד למה שמקובל לחשוב, תאונת אוטובוסים אינה רק כאשר האוטובוס מעורב בתאונה עם רכב אחר או בעת התהפכות האוטובוס, אלא לרוב מדובר בנפילות של נוסעים בתוך האוטובוס במהלך נסיעה (בין עקב איבוד שווי משקל של הנוסע ובין בשל בלימה פתאומית של נהג האוטובוס) או בעת עלייה וירידה במרדגות האוטובוס.

במקרים הללו זכאי הנוסע לקבל פיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מהחברה שביטחה את האוטובוס בפוליסת ביטוח חובה.

יצוין כי אין זה רלוונטי אם הפגיעה אירעה באשמתו של הנפגע, אם לאו, שכן הוא יהיה זכאי לפיצוי בגין חבלתו גם אם תאונת הדרכים ארעה באשמתו, כך למשל אם הנפגע לא ישב על כסא למרות בקשת נהג האוטובוס לשבת, או באם התאונה אירעה בעת שהנפגע החל לרדת מן האוטובוס טרם עצירה מוחלטת של האוטובוס וכיוצב'.

חשוב להקפיד על מספר כללים בעת התרחשות אירוע תאונת דרכים מעורבות אוטובוס:

  • לרשום את פרטיו האישיים של נהג האוטובוס.
  • לרשום את מס' הרישוי של האוטובוס מס' הקו והמיקום בו אירעה התאונה.
  • לשמור את כרטיס הנסיעה.
  • מומלץ לרשום שמות של עדים לאירוע ופרטיהם.
  • כן מומלץ לפנות לקבלת טיפול ראשוני בהקדם האפשרי ובסמוך לאחר התאונה, ולציין בפני הרופא את דבר התרחשותה של תאונת דרכים.
  • לדווח למשטרת התנועה את דבר התאונה ולציין את נסיבות התאונה.

 

6. תאונת אופנוע

בישראל השימוש באופנוע הינו נפוץ למדי ומהווה חלופה לכלי רכב אחרים. לעיתים תכופות אנו שומעים, לצערנו, על פגיעות של רוכבי אופנוע. לתאונות אלו עשויות להיות סיבות רבות ולא רק התנגשות קלאסית עם כלי רכב אחר. גם תאונה עצמית אשר נגרמת למשל עקב החלקה של האופנוע על הכביש, התנגשות במפגע, מהירות מופרזת, בעיות טכניות של האופנוע או אובדן שליטה על האופנוע, תהווה תאונת דרכים לכל דבר ועניין והנפגע יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח של האופנוע בגין הנזקים הפיזיים והנפשיים שנגרמו לו בתאונה.

כמו בתאונות דרכים בה מעורבים כלי רכב בעלי 4 גלגלים גם בתאונות אופנוע זכאי הנפגע לפיצוי מחברת הביטוח ללא קשר מי אשם בתאונה הרכב או הפוגע זאת מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

אולם רוכב אשר נפגע בתאונת אופנוע על ידי נהג אחר ולא היה מבוטח בביטוח חובה יוכל לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע, וזאת רק במידה כי הנהג אכן פגע בו וזוהי אשמתו בלבד. יצוין כי פיצוי זה הוא מכוח פקודת הנזיקין ולא מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ההבדל המשמעותי בין שני הדינים הללו הוא כי במקרה של תביעה על פי פקודת הנזיקין, ייאלץ הנפגע להוכיח את אשמתו של הנהג השני בקרות תאונת אופנוע, על מנת לקבל את הפיצוי, בעוד שבתביעה על פי חוק הפיצויים, חל עיקרון העדר האשמה.

על מנת לקבל פיצויים מחברת הביטוח חשוב כי הנפגע ידאג לאסוף את כל המסמכים הבסיסים כגון, רישיון נהיגה בתוקף, רישיון של האופנוע, העתק תעודת ביטוח, ואישור משטרה על התאונה, דו"ח שמאי (במידה ונגרם נזק רכוש לאופנוע).

מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר לעו"ד המתמחה בתביעות פלת"ד ולהימנע מלשוחח על התאונה עם כל נציג של חברת הביטוח.

7. תאונת פגע וברח

במידה וחלילה נפגעת בתאונת דרכים והרכב הפוגע ברח מזירת התאונה תוכל לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לך בתאונה, מחברת "קרנית". במקרים אלה, קרנית משמשת כחברת ביטוח ממנה ניתן לתבוע פיצויים.

לאחרונה אנו שומעים על מקרים רבים של תאונות מסוג "פגע וברח" בו אחד מן הרכבים המעורבים, בורח מזירת האירוע מייד לאחר הפגיעה, מבלי להשאיר פרטים ומבלי להגיש עזרה לנפגעים, מעבר להיבט הפלילי של מעשה חמור זה, לדבר יש גם השלכות במישור האזרחי כאשר הנפגע רוצה לתבוע את הפיצוי בגין הנזק שנגרם לו – אולם זהות והרכב הפוגע אינה ידועה.

באופן כללי, נפגעי תאונות דרכים אמורים לתבוע את הפיצויים המגיעים להם מחברת הביטוח אשר בטחה בביטוח חובה, את הרכב שבו היו בעת תאונת הדרכים. בתאונות אשר בהן מעורבים נפגעים הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים ו/או משתמשים בכלי רכב אשר אינם מבוטחים בפוליסת ביטוח חובה, הגורם המשלם את הפיצוי הינו חברת הביטוח של הרכב הפוגע.

בהתרחשות תאונה מסוג "פגע וברח" מגיש הנפגע את תביעת הפיצויים לתאגיד הנקרא "קרנית"- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים המהווה חברת ביטוח ממנה ניתן לתבוע פיצויים.

חשוב לדעת כי לרוב במקרה של תאונה מסוג "פגע וברח" יידרש הנפגע להציג ראיות מוגברות להוכחת קיומה של תאונה ועל כן מומלץ לגבות שמות של עדים שנכחו באירוע, אישור משטרה וכן תיעוד רפואי בסמוך למועד התאונה ככל שניתן (ולציין בפני הרופא כי נפגעתם בתאונת דרכים).

מאחר ותאונת פגע וברח אינה תאונת דרכים רגילה, כי אם תאונת דרכים אשר הטיפול בה מבחינה משפטית מורכב יותר, לא מומלץ למי שאינו עורך דין המתמחה בתחום זה, לנסות ולטפל בה בעצמו, שכן במקרים של אי הצלחה בהוכחת נסיבות התאונה, המשמעות יכולה להיות הותרת הנפגעים (אשר לעיתים קרובות סובלים מפגיעות קשות ביותר ואף מוצאים את מותם בעקבות תאונות אלו) ללא כל פיצוי.

8. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

אם חלילה נפגעת בתאונת דרכים במהלך עבודה / בדרך הביתה / בדרך לעבודה קיימת לרשותך זכות לתבוע את הפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לך בתאונה משני גופים שונים:
המוסד לביטוח לאומי (כנפגע עבודה) וחברת הביטוח של הרכב (על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975).

חשוב לדעת כי נפגע לא יהיה זכאי לקבל פיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי וגם מחברת הביטוח של הרכב, אלא סכום הפיצוי ישולם ע"י מי מהן, בהתאם לגובה הנזק שנגרם. ההגיון מאחורי הדברים, הינו העיקרון לפיו נפגע לא יהיה זכאי ל"כפל פיצוי", כך שאם תבעת את חברת הביטוח במקביל להליכים שניהלת מול המוסד לביטוח לאומי, יש לקחת בחשבון כי הכסף ששולם לך ע"י המוסד לביטוח לאומי ינוכה מסכום הפיצוי.

תאונות רבות נחשבות, בנוסף להיותן תאונות דרכים, גם תאונות עבודה. כאשר הנוסע שנפגע בתאונה היה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה הביתה, תחשב התאונה לתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. במקרים אלה על הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה לקבלת פיצוי וזאת במקביל לתביעת חברת הביטוח של הרכב.

בשלב ראשוני על הנפגע לדאוג לאסוף את פרטי הנהגים הנוספים המעורבים בתאונה (במידה ואין מדובר בתאונה העצמית) ולציין בפני המוסד הרפואי בו הוא מטופל כי נפגע בתאונת דרכים ובמקרים הלרלוונטיים כי התאונה אירעה לו בעת העבודה או בדרך מהעבודה לבית או בדרך מהבית לעבודה, לדאוג להוציא אישוא משטרה לתאונה וכן לשמור את כל המסמכים הרלונטיים לפגיעה – מסמכים רפואיים, קבלות, מרשמי תרופות וכיוצב'.

פעמים רבות מתלבטים נפגעים בבחירת המסלול מועדף על מנת לקבל פיצוי המקסימאלי, כשפניהם שני מסלולים לקבלת פיצוי, האחת במחלקת נפגעי עבודה של הביטוח הלאומי, והשנייה באמצעות תביעת חברת הביטוח של הרכב הפוגע, כשבכל אחת מן האפשרויות הללו קיימים יתרונות וחסרונות בעלי משקל ממשי לגובה הפיצוי שיתקבל בסופו של יום;

כך למשל נפגע הפונה לביטוח לאומי לצורך הכרה כנפגע עבודה וקביעת דרגת נכות, צריך לקחת בחשבון כי הנכות שתיקבע לו המומחה הרפואי מטעם המוסד לביטוח לאומי, תחייב אותו גם בתביעה שיגיש כנגד חברת הביטוח של הרכב והוא יהיה כבול לקביעת המומחה של המוסד לביטוח לאומי ולא תינתן לו אפשרות להציג ראייה לנכות אחרת.

מכאן, יש משמעות רבה להחלטה באיזה מקרה לפנות לוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי לקביעת נכות ובאיזה מקרה כדאי לבקש מינוי מומחה רפואי במסגרת ההליכים מול חברת הביטוח.

עם זאת, נפגע אשר מגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב, יידרש להראות כי בטרם תבע את חברת הביטוח הוא פעל בתום לב ומיצה את זכויותיו בביטוח הלאומי ואם לא עשה כן, ידרש לרוב ע"י בית המשפט לשאת בעלות חוות דעת מומחה מטעם בימ"ש, הנאמדת באלפי שקלים.

במידה ואדם נפגע חס וחלילה בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה וברצונו לקבל פיצוי עבור נזקיו, עליו להתייעץ בהקדם עם עורך דין בתחום הנזיקין בכלל ונזקי גוף בתאונות דרכים בפרט. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מוקדם ככל היותר לאחר התאונה, שכן למילים שנאמרות ולדרך ההתנהלות יש משמעות כבר בסמוך לאחר התאונה כאמור.

סעו בזהירות !

אתם מוזמנים ליצור קשר.