תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק שביעי – מחלות אף, פה, אוזן וגרון

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

69

אף

70

חך ובית הבליעה

71

לארינקס, מיתרי הקול וקנה

72

אוזניים

 

סעיף 69 – אף

 

(1) שינויים בצורת האף החיצוני –

 

א. בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה0%

 

ב. בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים

20%

ג. חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים

30%

(2) הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor rhinitis; atrophic rhinitis

 

א. הפרעה קלה עד בינונית

0%

ב. הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה

10%

ג. חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה

20%

(3) אובדן חוש הריח והטעם

 

א. אובדן חוש הריח או חוש הטעם

0%

ב. אובדן חוש הריח והטעם

 

5%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 70 – חך ובית הבליעה

 

(1) ליקויים בחך הרך

 

א. בצורה קלה

10%

ב. בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור

20%

(2) חסר בחך הקשה

 

א. איבוד פחות ממחצית

10%

ב. איבוד מחצית או יותר

20%

(3) הלוע (pharynx)

 

א. דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע

0%

ב. דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה

5%

ג. הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה

20%

חזרה לראש הדף

 

סעיף 72 – אוזניים

 

(1) ליקוי שמיעה- אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:

לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית:

 

הפחתת כושר השמיעה בדציבלים

א

15

20

ב

21

25

ג

26

30

ד

31

35

ה

36

40

ו

41

45

ז

46

50

ח

51

55

ט

56

60

י

61

65

י"א

66

70

י"ב

71

75

י"ג

76

80

י"ד

למעלה

מ-80

1

15-20

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

2

21-25

0

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

15

15

3

26-30

0

5

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

20

4

31-35

0

5

10

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

5

36-40

5

5

10

15

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

6

41-45

5

10

10

15

20

25

25

25

25

25

25

25

30

30

7

46-50

5

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

8

51-55

5

10

15

15

20

25

30

30

30

35

35

35

35

35

9

56-60

5

10

15

15

20

25

30

30

35

35

40

40

40

40

10

61-65

5

10

15

20

20

25

30

35

35

40

40

40

45

45

11

66-70

10

10

15

20

25

25

30

35

40

40

45

45

45

50

12

71-75

10

10

15

20

25

25

30

35

40

40

45

50

50

50

13

76-80

10

15

15

20

25

30

30

35

40

45

45

50

55

55

14

למעלה מ-80

10

15

20

20

25

30

30

35

40

45

50

50

55

60

המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י"ד באוזן השניה. האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 500 -1000 -2000 מחזורים בשניה.

(א) בצורה קלה

5%

(ב) בצורה בינונית

10%

(ג) בצורה קשה

30%

(ד) בצורה קשה מאד ומתמדת המחייבת TRACHEOSTOMY

50%

הערה: פרט 72(1) אינה מובא בחשבון לעניין נכות כללית כאשר הירידה בשמיעה באחת האוזניים לא עולה על 40 דציבל ולעניין שרותים מיוחדים, כאשר אחוז הנכות אינו עולה על 45%

 

(2) אוזן חיצונית

 

(א) חוסר אפרכסת אחת

10%

(ב) חוסר שתי האפרכסות

20%

(ג) דלקת האוזן החיצונית

 

(I) ישנן החמרות נדירות והפרשה

5%

(II) ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת האוזן החיצונית

10%

(3) אוזן תיכונה

 

(א) צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב-PROCESSUS MASTOIDEUS אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה

 

(ב) מצב לאחר ניתוח רדיקלי

 

(I) החלל יבש

0%

(II) קיימת הפרשה קבועה

10%

(ג) דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם

 

(I) חד-צדדית

10%

(II) דו-צדדית

15%

(ד) המצב במו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם

 

(I) חד-צדדית

20%

(II) דו-צדדית

25%

לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף קטן (3) ב,ג,ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה.

 

(4) אוזן פנימית

 

(א) פגיעה בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה

 

(ב) פגיעה בחלק הוסטיבולרי

 

(I) בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה)

10%

(II) בצורה בינונית – ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים

20%

(III) בצורה קשה – ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים

40%

(IV) בצורה חמורה – הדורשת ריתוק למיטה

100%

(ג) מחלת MENIERE אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה

 

(ד) חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית)

 

(I) ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור

0%

(II) עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור

10%

(III) כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו

 

חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים