תפריט ראשי תחומי עיסוק

פרק עשירי – פיגור שכלי

 

מנופה לנכות כללית
מנופה לשר"מ
מנופה לנכות כללית ושר"מ

בחזרה לרשימת הפרקים

סעיף הליקוי

 

91

פיגור שכלי

 

סעיף 91 – פיגור שכלי

 

1. פיגור גבולי (מנת משכל 70 עד 79)

20%

2. פיגור קל (מנת משכל 55 עד 69)

40%

3. פיגור בינוני (מנת משכל 40 עד 54)

65%

4. פיגור קשה (מנת משכל 30 עד 39)

75%

5. פיגור חמור (מנת משכל 0 עד 29)

100%

חזרה לראש הדף

בחזרה לרשימת הפרקים