תפריט ראשי תחומי עיסוק

ניידות – רשימת הליקויים

‏תוספת א' להסכם הניידות: רשימת ליקויים‏

הסעיפים מתייחסים לשיתוקים שנגרמו בעקבות מאורע שאירע ששה חדשים לפחות לפני הגשת הבקשה.

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

שיתוק מלא למעשה של שני השוקיים המלווה שיתוק בגפה תחתונה אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: m.glutaeus maximus, m.quadriceps, m.ileopsoas

100%

(2)

שיתוק מלא של גפה תחתונה אחת, מלווה שיתוק של קבוצות שרירים או בשוק או בירך בגפה השניה

80%

(3)

שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק של שניים לפחות מבין שלושת השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל

80%

(4)

שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים

80%

(5)

שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, מלווה שיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל

50%

(6)

שיתוק חלקי של שרירי גפה תחתונה אחת הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)

50%

(7)

חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזים בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות

100%

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

קטיעה מעל לברך בגפה אחת

80%

(2)

קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים

100%

(3)

קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרותזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך

100%

(4)

קטיעה בשוק

40%

(5)

קטיעה בשתי השוקיים גם יחד

80%

(6)

קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת פרותזה להפעלת מפרק הברך

80%

(7)

קטיעת כף הרגל לפי שיטת PIROGOFF

40%

(8)

קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת PIROGOFF

80%

(9)

קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-TARSUS

40%

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

קשיון מוחלט של מפרק הירך

80%

(2)

קשיון דו צדדי של מפרקי הירכיים

100%

(3)

קשיון הברך במצב של 1700-1800

50%

(4)

קשיון דו-צדדי של מפרקי הברכיים

80%

(5)

קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטיה לצדדים

70%

(6)

קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול יותר או סטיה לצדדים

100%

(7)

קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים

40%

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

נקע מלידה במפרק הירך

50%

(2)

נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירך

80%

(3)

נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות

50%

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

מפרק מדומה בעצם הירך מתחת לאיזור צואר הירך המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד

80%

(2)

מפרק מדומה באזור צואר הירך

50%

(3)

מפרק מדומה בעצם הירך

50%

(4)

מפרק מדומה בעצם השוק

40%

כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.

 

אחוז מוגבלות בניידות

(א)

הגבלות בכושר תנועת המפרקים

 

 

(1)

הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על 300 והתנועתיות במפרק הירך (אבוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ-200

50%

 

(2)

סעיף 1 דלעיל דו-צדדי

80%

 

(3)

הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ-1350 ויישור פחות מ-1600

60%

 

(4)

סעיף 3 דלעיל דו-צדדי

80%

 

(5)

דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגליים pes varus maximus bilateralis

40%

 

(6)

pes equino varus bilateralis

40%

 

(7)

דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים pes valgus maximus bilateralis

40%

(ב)

החלפת מפרקים בירך או בברך

 

 

(1)

מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתים אחרים, להתרופפות המפרק

60%

 

(2)

מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד

50%

 

(3)

מצב אחרי החלפת שני מפרקים

70%

 

(4)

מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים

80%

 

(5)

מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים

100%

 

אחוז מוגבלות בניידות

קיצור בגפה התחתונה ב-15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השניה שאינו תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל

40%

 

אחוז מוגבלות בניידות

א

 

 

 

(1)

מלווה בכל הממצאים האלה במצטבר:

 

 

 

(א)

צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני

 

 

 

(ב)

העדר דפקים בעורכי . Dorsalis Pedisו- Tibialis Posterior;

 

 

 

(ג)

אינדקס לחץ דופלר קרסול – זרוע פחות מ-0.6

 

 

(2)

כאשר קיים חשד ל- Vessels Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים האלה:

 

 

 

(א)

עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ.

 

 

 

(ב)

Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל.

 

 

 

(ג)

גל דופלר בי-פזי בכף הרגל;

 

 

 

(ד)

Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן – זרוע פחות מ-0.5.

 

 

(3)

כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות

40%

ב

 

 

 

(1)

כל הממצאים האלה במצטבר:

 

 

 

(א)

צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני;

 

 

 

(ב)

העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior;

 

 

 

(ג)

אינדקס לחץ דופלר קרסול – זרוע פחות מ-0.4.

 

 

(2)

כאשר קיים חשד ל- Vessels Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים האלה:

 

 

 

(ד)

עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.

 

 

 

(ה)

Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל.

 

 

 

(ו)

גל דופלר מונופזי בכף הרגל;

 

 

 

(ז)

Toe Pressure – אינדקס לחץ בוהן – זרוע פחות מ-0.3.

 

 

(3)

כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה – ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות

70%

ג

כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק

קבעה הועדה כי על המוגבל בניידות להיבדק במעבדת כלי דם לענין סעיף זה, תקבע את המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק המוגבל בניידות.

100%

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

הפרעות במערכת כלי הלימפה בגף תחתון אחד הגורמות לאלפנטיאזיס המגבילה במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך

40%

(2)

סעיף 1 דלעיל דו-צדדי

80%

מומים מלידה שמימצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל, ייחשבו לענין זה כליקוי עצמו.

 

אחוז מוגבלות בניידות

(1)

מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות, אינו עולה על 61 ס"מ

80%

(2)

מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות, אינו עולה על 72 ס"מ

50%

(3)

לגבי מי שטרם מלאו לו 18 שנים – אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הזו:

 

 

אורך גפה תחתונה בס"מ, ואחוז הליקוי המתאים

גיל

רמה א' – 80%

רמה ב' – 50%

6

40

48

6.5

41

49

7

42

50

7.5

43

51

8

44

52

8.5

45

53

 

9

46

54

9.5

47

55

10

48

56

10.5

49

57

11

50

58

11.5

51

60

12

52

61

12.5

53

62

13

54

64

13.5

55

65

14

56

66

14.5

57

68

15

58

69

15.5

59

70

16

60

71

16.5

60

71

17

61

72

17.5

61

72

18

61

72

לענין זה, אורך הגפה יימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל.

[Ant. Superior IIeac Spine to Med. Malleolous]