תפריט ראשי תחומי עיסוק

ילד נכה

עורך דין ביטוח לאומי - ילד נכהגמלה לילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות בזולת.

אל התביעה יש לצרף את המסמכים האלה:

 • תעודות רפואיות וסיכומי מחלה, הכוללים מועדי תחילת המחלה והטיפולים.
 • אישור מהגן על ביקור בגן ילדים או על לימודים מבית הספר שהילד לומד בו.
 • אישור על "טיפול התפתחותי" ממנהל המכון שבו ניתן הטיפול (אם הילד אינו לומד ועוד לא מלאו לו 6 שנים – פרטים בתקנות או בסניפי המוסד).
 • אישור מהבנק או המחאה מבוטלת, המאשרים שאתה בעל החשבון, שבו אתה מבקש לקבל את הקצבה.

ילד נכה הוא אחד מאלה:

 • ילד בן 91 ימים עד 3 שנים, הסובל מעיכוב התפתחותי חמור
  ילד אשר אינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצע אותן.

 • ילד בן 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק להשגחה מתמדת
  קיים סיכון ברור ומיידי לחייו, ויש צורך בפעילות צמודה מתמדת של מי שמשגיח עליו, למניעת סיכון לו או לסובבים אותו.

 • ילד בן 3 עד 18 שנים, התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו
  ילד הזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום, הרבה יותר מן הרגיל אצל בני גילו.

 • ילד שיש לו ליקוי מיוחד
  בקבוצה זו נכללים הילדים עם הליקויים הבאים:

  • ירידה בשמיעה (מהלידה ועד גיל 18)
  • ירידה בראייה (מ–91 ימים עד גיל 18)
  • פסיכוזה, אוטיזם או דומיהם (מ-91 ימים עד גיל 18)
  • תסמונת דאון (מהלידה עד גיל 18)
 • ילד בן 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק לטיפול רפואי מיוחד
  בשל מחלה כרונית קשה, בתדירות המצוינת להלן:

  • ילד הזקוק פעם בחודש לפחות, לעירוי של אחד מאלה: דם, מוצרי דם, תחליפי דם, תכשירים נוגדי זיהום.
  • ילד המקבל טיפול קבוע בדיאליזה או הזקוק באופן קבוע (פעמיים ביום לפחות) לצינתור שלפוחית השתן.
  • ילד המקבל טיפול אימונוסופרסיבי קבוע יומיומי לאחר השתלת איבר או מח עצם, והכל לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההשתלה.
  • ילד הזקוק פעם בחודש לפחות לעירוי של תכשירים ציטוטוקסיים או המקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, והכל במשך כל תקופת הטיפול כאמור, ובחצי השנה שלאחריה, וכן בתקופה שבה סובל הילד ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה מטיפול כאמור.
  • ילד הזקוק להזנה תוך ורידית או להזנה בזונדה טיפתית, או שכל האכלה שלו נמשכת שעה אחת לפחות, והכל בשל ליקוי גופני חמור.
  • ילד המקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה, או שקיימת טרכאוסטומיה.
  • ילד הזקוק באופן קבוע, במשך חצי שנה לפחות, לשלושה מבין אלה:
   • טיפול באינהלציות או במשאפים (פעמיים ביום לפחות).
   • טיפול יומיומי באנטיביוטיקה או בקרדיוטונים או במשתנים או בנוגדי פרכוסים או באימונוסופרסיה.
   • פיזיותרפיה יומיומית, בשל ליקוי גופני, לפי הוראת רופא.
   • מעקב במרפאת מומחים (תת–התמחות מתאימה למחלתו הכרונית של הילד), פעם אחת לפחות, בתקופה האמורה.
   • אשפוז בבית חולים, בשל ליקוי גופני, למעט אשפוז בחדר מיון. לעניין זה, "אשפוז" – אשפוז במשך 30 ימים לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה ובכל חצי השנה שלאחריה.
   • החלפת תחבושות וטיפול מקומי פעמיים ביום לפחות, או שימוש בחליפת לחץ, כאשר השטח הפגוע הוא חמישית משטח הגוף לפחות.
   • השגחה מתמדת.
  • ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פיזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.
  • ילד אשר על פי הוראת רופא, זקוק לבדיקות דם שלא ניתן לבצען בבית, בתכיפות של פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.
  • ילד אשר מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר, שהמנהל האמור מינהו לעניין זה, קבע כי הוא זקוק לטיפול מיוחד, בשל מחלה או תסמונת נדירות וקשות (מקרה 1 ל- 100,000), במידה המטילה עומס כבד ביותר.

על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערעור לוועדה לעררים.
על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בשאלות חוק בלבד.

בכדי לממש את מירב הזכויות הרפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, יש משמעות רבה לקבלת ליווי ויצוג משפטי מעורך דין מנוסה המתמחה בתחום.
משרדה של עוה"ד מירב אפרים מתמחה בניהול ההליכים מול וועדות ילד נכה, לרבות הגשת ערר, והגשת ערעור לבית הדין האזורי.

אתם מוזמנים ליצור קשר.