בלי חובות

פורסם בתאריך 17 יולי 2011 בעיתון "מעריב"

Maariv_20110717