תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בתל אביב

רח' יצחק שדה 17 תל אביב, מיקוד 6777517

מחלקה
פקס
אבטלה
03-6250265
שיקום
02-6463488
03-6250356
ניידות
03-6250335
נכות כללית
03-6250324
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
03-6250253
נפגעי עבודה
03-6250222
גביה מעבידים
03-6250288 טל&#
03-6250653
03-6250656
גביה ממעסיקים - משק בית
03-6250466
גביה מלא שכירים
03-6250423
03-6250467
03-6250470
אמהות
03-6250242
נפגעי איבה
03-6250222
סיעוד
03-6250129