תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי ברמלה

רח' דני 11 רמלה, מיקוד 7240106

מחלקה
פקס
אבטלה
08-9245505
סיעוד
08-9777471
סיעוד
08-9777471
זקנה ושארים
08-9777307
ניידות
08-9203801
נכות כללית - ועדות רפואיות
08-9777845
נכות כללית
08-9777475
08-9777372
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
08-9777393
נפגעי עבודה
08-9777317
גביה מעבידים
08-9777576
גביה מלא שכירים
08-9203802
אמהות
08-9777308
נפגעי איבה
08-9777452
שיקום
08-9219525