תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי ברחובות

רח' רמז 64 רחובות, מיקוד 76449

מחלקה
פקס
אבטלה
08-9345020
ניידות
08-9345925
סיעוד
08-9345955
נכות כללית
08-9345080
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
08-9345022
נפגעי עבודה
08-9345005
זקנה ושארים
08-9345956
אמהות
08-9345972
נפגעי איבה
08-9345005
ניידות
08-9345925