תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בראשון לציון

רח' ישראל גלילי 7 ראשון לציון, מיקוד 7542606

מחלקה
פקס
אבטלה
03-9426823
שיקום
02-6463488
03-9426783
ניידות
03-9426774
נכות כללית
03-9426778
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
03-9426797
נפגעי עבודה
03-9426797
נפגעי עבודה
03-9426797
גביה מעבידים
03-9426765
גביה ממעסיקים - משק בית
03-9426822
גביה מלא שכירים
03-9426705
אמהות
03-9426757
נפגעי איבה
03-9426797
סיעוד
03-9426781