תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בעפולה

רח' מנחם אוסישקין 1, ת.ד 2042 עפולה, מיקוד 1828201

מחלקה
פקס
אבטלה
04-6592515
סיעוד
04-6529227
נכות כללית
04-6529230
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-6529503
נפגעי עבודה
04-6529226
זקנה ושארים
04-6529505
גביה מעבידים
04-6529297
04-6528627
גביה מלא שכירים
04-6529160
אמהות
04-6529140
נפגעי איבה
04-6529226
שיקום
02-6463488
04-6529200