תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בנהריה

רח' וייצמן 62 נהריה מיקוד 22100

מחלקה
פקס
אמהות
04-9528180
אבטלה
04-9528180
נפגעי איבה
04-9528155
אמהות
04-9528137
נפגעי עבודה
04-9528155
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-9528026
נכות כללית
04-9528006
ניידות
04-9528041