תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בטבריה

רח' הופיין 1 טבריה מיקוד 1410301

מחלקה
פקס
אבטלה
04-6721067
נפגעי איבה
04-6738195
אמהות
04-6739483
נפגעי עבודה
04-6738195
נכות כללית
04-6738161
ניידות
04-6738112