תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בחיפה

רח' פל"ים 8 חיפה, מיקוד 3309511

מחלקה
פקס
אבטלה
04-8134902
שיקום
02-6463488
04-8134941
סיעוד
04-8134959
ניידות
04-8134939
נכות כללית
04-8134937
04-8134936
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-8134949
נפגעי עבודה
04-8134952
גביה מעבידים
04-8544635
04-8134974
גביה מלא שכירים
04-8134920
אמהות
04-8134935
נפגעי איבה
04-8134952
שיקום
02-6463488
04-8134941